Ternak Semut


loading...


Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...serta kenderaan semasa peperangan. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. e. Penternakan Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah ayam, itik, lembu dan kerbau. Selain menjadi sumber makanan, binatang ternakan seperti lembu dan kerbau juga digunakan untuk membajak...

Sifat wilayah pedesaan menurut Rogers

...yang “bukan-bukan”. Lack and difficult to innovate new ideas and technology Sulit dan sangat kekurangan daya untuk mendapatkan paham/ide-ide baru, pada umumnya para petani/peternak selalu tertutup sehingga tidak mampu menemukan ide-ide baru bahkan untuk menerapkan cara-cara baru yang masuk ke dalam masyarakatnya harus melalui beberapa tahapan dan baru akan...