Ternak Semut
Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...serta kenderaan semasa peperangan. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. e. Penternakan Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah...

Sifat wilayah pedesaan menurut Rogers

...technology Sulit dan sangat kekurangan daya untuk mendapatkan paham/ide-ide baru, pada umumnya para petani/peternak selalu tertutup sehingga tidak mampu menemukan ide-ide baru bahkan untuk menerapkan cara-cara baru yang masuk ke...