Tembung Ngrembaka


loading...

Tembung Ngrembaka

dipostkan pada: 17 July 2018 2.01 pada kategori dengan beberapa pembahasan tembung ngrembaka dan informasi tentang tembung ngrembaka dan serta info yang berkaitan lainnya. Untuk kategori tersebut adalah merupakan berkaitan dengan tembung ngrembaka yang diatas tersebut.

Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan

...punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang...

tembung ngrembaka

Pada kategori yaitu merupakan pembahasan dengan beberapa tembung ngrembaka yang mana info yang berkaitan Tembung Ngrembaka tersebut.