Powerpoint Ibadah


loading...


Definisi Cinta Menurut Islam

...diridhai Allah SWT, maka ia akan menjadi ibadah. Dan apabila sebaliknya, jika cinta itu tidak sesuai dengan ridha Allah SWT maka akan menjadi perbuatan maksiat (seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini). Berarti jelas bahwa cinta adalah ibadah hati yang bila keliru menempatkannya akan menjatuhkan kita ke dalam sesuatu...

Klasifikasi Pranata Sosial

...duniawi maupun akhirat. Memberikan ketenangan batin dan kesejukan rohani. Memberikan bimbingan kepada manusia supaya kehidupannya Iebih terarahdan berimbang. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengarungi kehidupan. Pranata agama memiliki peran yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, Peran pranata agama dalam kehidupan seperti mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan...

Pengertian Bisnis Syariah

...Pengertian Bisnis Syariah Secara bahasa, Syariat (al-syari’ah) berarti sumber air minum (mawrid al-ma’ li al istisqa) atau jalan lurus (at-thariq al-mustaqîm). Sedang secara istilah Syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman pakaian maupun muamalah...

Manasik Haji Lengkap >> Manasik Haji sesuai Sunnah Rasul

Manasik Haji Lengkap sesuai tuntunan Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Baca sampai tuntas sebelum kita melakukan ibadah haji.

galericemerlang.com-Dapatkan pelbagai bahan pendidikan di ...

Tilawah, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab : Dilengkapi audio bacaan ayat kefahaman dan nasyid : Dihiasi dengan grafik terkini dan ...

Contoh Slide Presentasi Powerpoint Yang Baik dan Menarik ...

Artikel ini membahas contoh slide presentasi powerpoint yang baik dan menarik. Sebuah slide seharusnya mampu menjelaskan ide dan gagasan yang ingin disampikan seorang ...

Jadual Spesifikasi Ujian - Sabah Edu.Net

Jadual Spesifikasi Ujian Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan

Kumpulan Ceramah Ramadhan Kultum Ramadhan ...

Bulan Ramadhan sudah benar-benar ada di hadapan, maka setiap kita layak menjalankan persiapan masing-masing. Tak terkecuali bagi remaja mas...

Online Tutoring | Madinah Quran Academy

An Online Qur’an Academy dedicated to promote correct learning of the Recitation & Memorization of Glorious Qur’an. This Service runs from the Noble city of Al ...

Rahasia Teknik Presentasi Steve Jobs — Presentasi.net

Panduan lengkap teknik memberikan presentasi Powerpoint dan Keynote. Dapatkan buku gratis "Presentasi Yang Memukau", contoh slide dan video tutorial.

PORTAL e-PENDIDIKAN ISLAM

Profil anuar2u.com Alhamdulilah, laman web ini disediakan untuk seluruh warga pelajar khususnya pelajar-pelajar saya di Kolej ...

Pengertian dan Sikap Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari

Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Secara bahasa toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan ...

Levidio Storyboard - Root Pixel | Products Showcase

Dengan kemudahan drag and drop editor memungkinkan anda untuk membuat desain berkualitas hanya dengan powerpoint