Powerpoint Ibadah


loading...


Definisi Cinta Menurut Islam

...diridhai Allah SWT, maka ia akan menjadi ibadah. Dan apabila sebaliknya, jika cinta itu tidak sesuai dengan ridha Allah SWT maka akan menjadi perbuatan maksiat (seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini). Berarti jelas bahwa cinta adalah ibadah hati yang bila keliru menempatkannya akan menjatuhkan kita ke dalam sesuatu...

Klasifikasi Pranata Sosial

...duniawi maupun akhirat. Memberikan ketenangan batin dan kesejukan rohani. Memberikan bimbingan kepada manusia supaya kehidupannya Iebih terarahdan berimbang. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengarungi kehidupan. Pranata agama memiliki peran yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, Peran pranata agama dalam kehidupan seperti mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan...

Pengertian Bisnis Syariah

...Pengertian Bisnis Syariah Secara bahasa, Syariat (al-syari’ah) berarti sumber air minum (mawrid al-ma’ li al istisqa) atau jalan lurus (at-thariq al-mustaqîm). Sedang secara istilah Syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman pakaian maupun muamalah...

Christian PowerPoint Backgrounds for Worship | eBibleTeacher

Note that these Chrisitan PowerPoint backgrounds are JPG images and can be used with PowerPoint, Corel Presentations and StarOffice for your presentations in worship.

Manasik Haji Lengkap >> Manasik Haji sesuai Sunnah Rasul

Manasik Haji Lengkap sesuai tuntunan Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Baca sampai tuntas sebelum kita melakukan ibadah haji.

ALAT PERAGA CERITA DALAM POWERPOINT - rajawalikecil

Terima kasih. Ini sangat membantu. Saya aka download semuanya ni.☺ Dan sangat berharap moga ada bahn yg baru lagi nyusul.😃 Kabarin saya ya jika ada postingan ...

Ibadah Haji dan Umrah - tayibah.com

#dapatkan gambar-gambar dan peta sekitar Makkah, Arafah, Mina, Muzdalifah dan Madinah di sini # Lagi video ibadah Haji di sini @ Download powerpoint haji_dan umrah di ...

Nota Pendidikan Islam SPM: Nota Ibadah Tingkatan 5

Hukum. Keterangan. Harus. Tiada tuntutan mendesak atau tiada perkara yang mengharamkannya. Wajib . Mampu zahir dan batin,dikhuatiri terlibat dengan zina

galericemerlang.com-Dapatkan pelbagai bahan pendidikan di ...

Tilawah, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab : Dilengkapi audio bacaan ayat kefahaman dan nasyid : Dihiasi dengan grafik terkini dan ...

Contoh Slide Presentasi Powerpoint Yang Baik dan Menarik ...

Artikel ini membahas contoh slide presentasi powerpoint yang baik dan menarik. Sebuah slide seharusnya mampu menjelaskan ide dan gagasan yang ingin disampikan seorang ...

Contoh Syukuran Keberangkatan Umroh - Belajar Office

Berikut ini belajar office akan berbagi contoh kata-kata penulisan syukuran keberangkatan Umroh. Umroh adalah merupakan ibadah dalam islam yaitu berkunjung ke tanah ...

Contoh Animasi Presentasi Powerpoint Kelas Dunia ...

Salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah bagaimana cara membuat animasi dalam sebuah presentasi Powerpoint atau Keynote? Animasi jika dibuat secara ...

Kumpulan Ceramah Ramadhan Kultum Ramadhan ...

Bulan Ramadhan sudah benar-benar ada di hadapan, maka setiap kita layak menjalankan persiapan masing-masing. Tak terkecuali bagi remaja masjid, mahasiswa atau bapak ...