Power Of Soul Soni Sutrisna
Pengertian tenaga kerja menurut para ahli

...menurut Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990) tenaga kerja (man power) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan , serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah...