Peranan Masyarakat Dalam Menangani Gejala Sosial


loading...


Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...perubahan kepribadian (sikap mental) serta perubahan pada struktur sosial dan tata nilai. Menurut Dube , ciri manusia modern ditentukan oleh struktur, institusi, sikap, dan perubahan nilai pada pribadi, sosial, dan budaya. Sifat terpenting dalam modernisasi adalah rasionalitas, kemampuan berfikir secara rasional mampu menjelaskan segala gejala permasalahan sosial yang ada....

Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...L. Berger Sosialisasi adalah suatu proses seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. c. Paul B Horton Sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. d. Vander Zande Sosialisasi adalah proses interaksi sosial dimana kita mengenal...

Klasifikasi Pranata Sosial

...Klasifikasi Pranata Sosial – Berikut ini adalah beberapa Klasifikasi Pranata Sosial Menurut Koentjarainingrat, dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali terdapat pranata sosial. Penganekaragaman pranata-pranata sosial tersebut berbeda-beda antara orang satu dengan yang Iainnya. Menurut Koentjarainingrat, ada delapan macam pranata sosial, yaitu sebagai berikut Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...peningkatan mutu manusia dan masyarakat Indonesia Kedua, menyangkut masalah globalisasi Perkembangan dan kemajuan teknologi. Pendidikan merupakan aspek penting dalam era globalisasi. Tiga persoalan ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia pendidikan. Sebab peningkatan SDM, yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama pendidikan, sangat dipengaruhi faktor globalisasi dan teknologi. Pengaruh globalisasi,...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih hati-hati untuk tidak mudah melemparkan `kesalahan’ dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor- sektor lain dalam masyarakat,...

Penggunaan Bahasa Di Jejaring Sosial

...media tertentu, misalnya, berkomunikasi dalam jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan media yang banyak digunakan para penutur bahasa untuk saling berkomunikasi jarak jauh melalui internet. Jejaring sosial yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu facebook dan twitter. Dalam facebook dan twitter, para pengguna dapat menuliskan apa yang sedang dipikirkannya dalam “status”...

Artikel Penyimpangan Sosial

...sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah kita alami atau lakukan. dimanapun Penyimpangan sosial dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil dalam skala luas atau sempit, tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tak dengan...

Teori Tindakan Sosial Menurut Max Weber

...karena pengaruh positif dari situasi tertentu, atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Contoh dari tindakan sosial ini adalah upaya dari LSM Mitra Alam dalam menanggulangi masalah HIV/AIDS di Surakarta dalam melakukan peranan nya terhadap...

Pengertian Hubungan Sosial Menurut Para Ahli

...Pengertian Sosial Menurut Para Ahli – Berikut ini adalah Pengertian hubungan sosial dan definisi interaksi sosial menurut para ahli indonesia dan luar negeri Pengertian Hubungan Sosial Menurut ASTRID. S. SUSANTO adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil hubungan sangat ditentukan...

Pengertian hukum menurut para ahli

...dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan. 8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. 9. Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu...

ArieDewie: MENGAPA JENAYAH BERLAKU

Seiring dengan kepesatan perbandaran, wujud pelbagai masalah di bandar seperti perlakuan jenayah. Penumpuan pembangunan sosial dan ekonomi di bandar menyebabkan ...

cerita cintun mimi: PENYALAHGUNAAN DADAH

Dari sudut agama, dadah juga dibincangkan secara khusus. Di dalam kitab suci Al-Quran, istilah “khamar” yang diharamkan digunakan bagi semua bahan yang memabukkan ...

“ISU-ISU TADBIR URUS DAN INTEGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM ...

Bismillahir rahmanir rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera; Y.A.B Datuk Musa Haji Aman Ketua Menteri Sabah Y. B Datuk K.Y. Mustafa ...

Gotong-royong di Malaysia - Wikipedia Bahasa Melayu ...

Sejak dari dulu lagi, khususnya masyarakat Melayu, gotong-royong diamalkan sebagai sebahagian daripada cara hidup atau adat resam mereka. Kini, selepas kemerdekaan ...

Karangan-Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM ...

Sila Klik : Cara Membilang Patah Kata dalam Karangan Bahasan Melayu; Kesalahan-kesalahan Bahasa yang Lazim dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Bantuan Kepada Pesakit Strok Terlantar - PORTAL MyHEALTH

Serangan strok biasanya meninggalkan kesan yang besar kepada pesakit dan ahli keluarga mereka. Bagi penderita strok, kesan perubahan akibat strok tidak

Peranan PIBG semakin mencabar - Rencana - Utusan Online

KESEDARAN perlu ada dalam kalangan ibu bapa mengenai pentingnya peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Mereka harus sedar PIBG tidak ditubuhkan begitu sahaja ...

PdPc Berkesan dan Berkualiti | Cg Narzuki Online

PERWATAKAN GURU YANG BERKUALITI. 1. Menunjukkan minat 2. Mahir dalam bidangnya 3. Bijak mengurus 4. Mengajar dengan berkesan 5. Menunjukkan sikap yang baik

Ketumbuhan Otak - PORTAL MyHEALTH

Ketumbuhan Otak adalah ketumbuhan pepejal yang paling kerap berlaku dikalangan kanak-kanak. Penyakit ini tidak mengira usia kanak-kanak tersebut.

Hakikat & Konsep Dasar Psikologi Pendidikan

“Hakikat dan Konsep Dasar Psikologi Pendidikan, Belajar, dan Pembelajaran, serta Faktor–faktor. yang Mempengaruhinya” BAB I. PENDAHULUAN . Latar Belakang