Pengenalan Corak Dan Rekaan


loading...


Rangkaian Nama Bayi

...Rangkaian Nama Bayi – Berikut ini adalah beberapa rangkaian nama bayi islami dan artinya, rangkaian nama bayi perempuan islami, rangkaian nama bayi cowok, rangkaian nama bayi sansekerta, rangkaian nama bayi laki-laki islami, rangkaian nama bayi laki laki, makna nama bayi Adinda Kirana Satrio Adinda : Adik Kirana : Cahaya...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan – Berikut ini adalah beberapa artikel Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan 1. Pendahuluan Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada...

Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...Corak hubungan orang tua dengan anak yang akan menentukan proses sosialisasi serta perkembangan kepribadiannya dapat dibedakan menjadi tiga pola, yaitu pola menerima-menolak, memakai-melepaskan, dan demokrasi-otokrasi. 1) Pola menerima-menolak Pola ini didasarkan atas taraf kemesraan orang tua terhadap anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam pola menolak akan cenderung bersikap menantang...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...masih terkesan “trial and error” adalah seringnya perubahan yang tidak tuntas baik dalam tataran orientasi, kurikulum maupun sistempembelajaran. Dalam beberapa kasus, faktor `grant’ tampaknya bisa mengubah kebijakan pendidikan nasional kita menjadi proyek-proyek yang fragmentatif atau tidak komprehensif. Pengenalan pendekatan pembelajaran ‘Contextual Teaching and Learning (CTL)’ misalnya masih terlihat sporadis...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...dipahami. Para teoris kepribadian memandang kepribadian sebagai sesuatu yang unik dan atau khas pada diri setiap orang. sebagian besar batasan menekankan pentingnya melihat kepribadian dari sudut “sejarah hidup”, perkembangan, dan perspektif. Kepribadian, menurut teoris kepribadian, merepresentasikan proses keterlibatan subyek atau individu atas pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang mencakup factor-faktor...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia – Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British – Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia A. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan...

Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk...

Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Para Ahli

...Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Ahli – Definisi Antropologi Kesehatan Menurut Ahli Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Hasan dan Prasad (1959) Antropologi Kesehatan adalah cabang dari ilmu mengenai manusia yang mempelajari aspek-aspek biologi dan kebudayaan manusia (termasuk sejarahnya) dari titik tolak pandangan untuk memahami kedokteran (medical), sejarah kedokteran medico-historical), hukum kedokteran...

Definisi Peserta Didik Underachiever Penyebab, ciri ciri

...Definisi Peserta Didik Underachiever berikut ini adalah beberapa pengertian Peserta Didik Underachiever, penyebab, ciri ciri, pencegahan dan penanganan Underachiever dan peran orang tua A. PENGERTIAN UNDERACHIEVER Underachiever adalah anak yang berprestasi rendah dibandingkan tingkat kecerdasan yang dimilikinya, dan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan atau kegagalan untuk menampilkan tingkah laku atau...

PENGENALAN KALIGRAFI - pppnukm.files.wordpress.com

c. Hiasan yang lebat kadangkala menyebabkan huruf asal sukar dikesan d. Sering digunakan untuk tulisan kad jemputan dan kulit buku kerana ciri-ciri estetik

Pengenalan Arca - pendidikan seni visual

Arca Mobail Mobail merupakan hasil cantuman dari pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan dibangunkan menjadi sebuah arca.

Pengenalan Harta Intelek - Harta yang Tidak Ketara ...

Sebagaimana artikel saya sebelum ini, kreativiti dan inovasi tercipta hasil dari pemikiran dan daya intelektual seseorang. Kreativiti dan inovasi bermula dengan ...

1.3 Elemen-elemen Reka Bentuk | Penerbitan Multimedia Kreatif

1. Garisan (Line) • Garisan merupakan satu laluan (path) antara dua titik. Garisan boleh jadi lurus, melengkung, tegak, mengufuk, pepenjuru atau zig-zag. Garisan ...

RUANG dan PERSPEKTIF. | Pendidikan Seni Visual

DEFINISI RUANG Ruang ialah jarak dua objek yang menjadikan kawasan di antara objek itu satu keluasan dan kelebaran saiz. Konsep ruang memainkan peranan yang amat ...

SUMBANGAN SARJANA ISLAM DALAM PEMBINAAN TAMADUN BARAT ...

Pengenalan Perkataan tamadun merangkumi kebudayaan,peradaban kemajuan(kebendaan dan kerohanian) dan sopan santun. Tamadun Islam tidak seperti tamadun barat yang hanya ...

TEORI KECERDASAN PELBAGAI - Belajar jadi Guru

24 KECERDASAN VERBAL-LINGUISTIK KECERDASAN LOGIK-MATEMATIK perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan KECERDASAN VISUAL-RUANG visual-ruang ini ...

pendidikan seni visual: Melukis dan Mewarna Pokok

Tumbuh-tumbuhan atau pokok adalah salah satu daripada benda ciptaan tuhan dan banyak dihasilkan dalam karya-karya seni yang berasaskan landskap.

afifahazizan – Site Title

Teori yang telah kumpulan kami pilih dan laksanakan ialah teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Teori ini melibatkan interaksi antara individu, tingkah ...

PEMIKIRAN KREATIF, INOVATIF DAN KOMPETEN | BLOG PENDIDIKAN

PEMIKIRAN KREATIF, INOVATIF DAN KOMPETEN ABSTRAKSememangnya Wawasan 2020 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan telah bertujuan untuk melahirkan rakyat yang ...