Pemasaran Holistik


loading...


Pengertian Manajemen pemasaran

...Pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli Pengertian Manajemen pemasaran menurut Kotler Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi (Kotler, 1997). Pengertian Manajemen pemasaran menurut Dharmmesta dan Handoko, yang dimaksud dengan...

Klasifikasi Pranata Sosial

...faktor-faktor sebagai berikut. Modal, yaitu hal yang merpakan faktor utama, sebab tanpa modal mustahil rasanya memenuhi biaya operasional, pembelian alat, atau pengembangan usaha. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan danpendidikan bagi karyawan. Pemanfaatan sumber daya alam. b. Distribusi dan Pemasaran Disribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa...

Artikel Pelayanan Prima

...tepat secara teknis dan layak secara ekonomis. Buku yang kedua adalah In Search of Excellence (1982) hasil karya Tom Peters dan Robert Waterman yang menyoroti perusahaan-perusahaan Amerika yang sukses dan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilannya. Buku yang ketiga adalah Managing Quality (1988) karangan David Garvin yang memberikan tinjauan terhadap evolusi sejarah...

Contoh tenaga kerja terdidik

...tenaga kerja menurut sifatnya dibedakan menjadi: Tenaga keja jasmani yaitu tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi Tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan dalam proses produksi Penggolongan tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Tenaga kerja bagian produksi Tenaga kerja bagian...

Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli

...bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian SDM dengan personnel (personalia, kepegawaian dan sebagainya). Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Veithzal Rivai (2003, h 1), Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau...

Universitas Darma Persada – Trilingual – Monozukuri ...

Wara-wiri informasi terkait dengan kegiatan Universitas Darma Persada lewat media sosial Facebook, WhatApps, Instagram atau Twitter dari komunitas kampus UNSADA.

» Bahagian Pembangunan Usahawan - Portal Rasmi Majlis ...

Objektif. Membangunkan usahawan Global yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing selaras dengan matlamat Program Keusahawanan MARA. Strategi

Jadual Gaji Mulai 1 Julai 2016 Gred Pendidikan DG |Xpresi

Jadual Gred Gaji DG41, DG42, DG44, DG48, DG52, DG54. Dibawah adalah jadual gaji minimum-maksimum bagi perkhidmatan pendidikan kumpulan pengurusan dan profesional ...

Jabatan Kejuruteraan Elektrik - polimas.edu.my

Jabatan Kejuruteraan Elektrik, POLIMAS merupakan satu jabatan yang penting dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk menghasilkan modal insan negara yang berkualiti ...

Dari pemandu bas kilang bergelar jutawan - Nasional ...

BAGI seorang wanita, tahun 2009 boleh dikatakan sebagai zaman kejatuhannya dan tahun itu tidak akan dilupakan buat selama-lamanya. Tidak mudah untuk Ernayanee Nur ...

Dropship guna modal paling minimum - Usahawan - utusan.com.my

MODAL merupakan faktor utama apabila mahu memulakan sesebuah perniagaan. Satu tip berguna bagi usahawan yang baharu berjinak dalam dunia perniagaan dalam talian ...

Fakultas Syariah UIN Maliki Malang

Kalender Akademik 2017 Pemasaran Matakuliah Kurikulum 2014 untuk Mahasiswa Angkatan 2014 dan Angkatan 2015 Jurusan AS/HK Pengumuman Perwalian Dosen Wali Dr. Fauzan ...

UPI | Universitas Pendidikan Indonesia

FPIPS mempunyai beberapa Jurnal Pendidikan, diataranya : JPIPS: Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)

Panduan Pengurusan PBS Kementerian Pelajaran Malaysia

Panduan Pengurusan PBS Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 i PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA ...

Ucapan Belanjawan 2017 Negeri Selangor Membangun Bangsa ...

BELANJAWAN 2017 NEGERI SELANGOR MEMBANGUN BANGSA, MEMAKMUR NEGERI. A. PENDAHULUAN. Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian, 1. Kita menutup tirai 2016 dengan pelbagai ...