Pegertian Pantai Landai
Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...kawasan yang mempunyai banyak air. Kebanyakan kawasan penanaman padi sawah adalah kawasan yang subur seperti tebingtebing sungai dan tanah pamah persisiran pantai. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Kuala Selangor,...

Teori Actuating

...pegertian antara manajer dan bawahan, 3) memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, 4) memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta 5) memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan...

Terminologi Otonomi Daerah

...dan energi lepas pantai, pariwisata bahari, transportasi laut dan pelabuhan serta sumber daya manusia di wilayah laut. Kedua, kebijakan maritim tidak menjadi payung politik bagi pembangunan ekonomi maritim, maka kelembagaan...