Otobiografi Sunda


loading...


Kelompok Kekerabatan

Artikel Kelompok Kekerabatan dan contoh Kelompok Kekerabatan – Pengertian Kelompok Kekerabatan Menurut para ahli Koentjaraningrat, yaitu suatu kelompok dapat disebut sebagai keke-rabatan apabila kelompok itu diikat oleh sekurangkurangnya enam unsur berikut ini. Sistem norma yang mengatur tingkah laku warga kelompok. Rasa kepribadian kelompok yang disadari semua anggota. Interaksi yang...

Joko Widodo - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sudjiatmi dan merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik ...

スハルト - Wikipedia

スハルト(Soeharto, Haji Muhammad Soeharto 1921年 6月8日 - 2008年 1月27日)はインドネシアの軍人、政治家。 第2代大統領(1968年 - 1998年

Suharto - Wikipedia

Suharto was born on 8 June 1921 during the Dutch East Indies era, in a plaited bamboo walled house in the hamlet of Kemusuk, a part of the larger village of Godean.

Suharto - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Suharto dilahirkan pada 8 Jun 1921 semasa era Hindia Timur Belanda, di sebuah rumah berdinding buluh di dusun Kemusuk, sebuah bahagian dari kampung Godean yang lebih ...

Soekarno - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Wakil Presiden: Mohammad Hatta (1945–1956) Didahului oleh: Tidak ada, jabatan baru: Digantikan oleh: Soeharto: Perdana Menteri Indonesia ke-11; Masa jabatan