Otobiografi Sunda


loading...


Kelompok Kekerabatan

Artikel Kelompok Kekerabatan dan contoh Kelompok Kekerabatan – Pengertian Kelompok Kekerabatan Menurut para ahli Koentjaraningrat, yaitu suatu kelompok dapat disebut sebagai keke-rabatan apabila kelompok itu diikat oleh sekurangkurangnya enam unsur berikut ini. Sistem norma yang mengatur tingkah laku warga kelompok. Rasa kepribadian kelompok yang disadari semua anggota. Interaksi yang...

Contoh Biografi Diri Sendiri yang Benar (Singkat, Panjang ...

Contoh biografi diri sendiri atau teks biografi dan strukturnya baik benar, lengkap menarik panjang, kumpulan biografi otobiografi/autobiografi diri sendiri

スハルト - Wikipedia

スハルト(Soeharto, Haji Muhammad Soeharto 1921年 6月8日 - 2008年 1月27日)はインドネシアの軍人、政治家。 第2代大統領(1968年 - 1998年

Suharto - Wikipedia

Suharto was born on 8 June 1921 during the Dutch East Indies era, in a plaited bamboo walled house in the hamlet of Kemusuk, a part of the larger village of Godean.

Suharto - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Suharto dilahirkan pada 8 Jun 1921 semasa era Hindia Timur Belanda, di sebuah rumah berdinding buluh di dusun Kemusuk, sebuah bahagian dari kampung Godean yang lebih ...

Soekarno - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Wakil Presiden: Mohammad Hatta (1945–1956) Didahului oleh: Tidak ada, jabatan baru: Digantikan oleh: Soeharto: Perdana Menteri Indonesia ke-11; Masa jabatan