Musyawarah Dalam Keluarga


loading...


Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...sekolah, lingkungan dan media massa. a. Keluarga Anak yang baru lahir, mengalami proses sosialisasi pertama kali adalah di dalam keluarga. Dari sinilah pertama kali anak mengenal lingkungan sosial dan budayanya. Anak mulai mengenal seluruh anggota keluarganya, yakni ayah, ibu, dan saudaranya sampai anak mengenal dirinya sendiri serta menaati norma-norma...

Artikel Pranata Keluarga

...Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan jumlah anggotanya, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga inti dan keluarga luas. a) Keluarga inti atau batih (nuclear family)...

Klasifikasi Pranata Sosial

...Klasifikasi Pranata Sosial – Berikut ini adalah beberapa Klasifikasi Pranata Sosial Menurut Koentjarainingrat, dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali terdapat pranata sosial. Penganekaragaman pranata-pranata sosial tersebut berbeda-beda antara orang satu dengan yang Iainnya. Menurut Koentjarainingrat, ada delapan macam pranata sosial, yaitu sebagai berikut Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...saran, kritik demi kesejahteraan keluarga Mengerjakan tugas rumah sesuai dengan perannya dalam keluarga Saling menghormati dan menyayangi Menempatkan Ayah sebagai kepala keluarga Melakukan rapat keluarga jika diperlukan Memahami tugas & kewajiban masing-masing Menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya Mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat. Saling menghargai perbedaan...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan umat manusia” dan pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” Konstitusi itu menunjukkan kalau rakyat mempunyai kedudukan yang sama untuk dan...

Rangkaian Nama Bayi

...Adira, Adirah, Adeera, Adyra, Adeerah, Adyrah, Adeira, Adeirah, Adiera : 1) Seorang mulia yang memiliki kekuatan besar (Hebrew / Arabic) 2) Gabungan nama ayah ibunya Nova : Bulan November Azzahra : Sangat baik & cerdas Aerilyn Bellvania Cintakirana (Vania) → Putri cantik anugerah dari Tuhan yang dicintai dan bersinar,...

Kelompok Kekerabatan

...nama klan, lambang totem, dan dongeng-dongeng suci. Contoh nama klan besar adalah nama marga pada suku bangsa Batak. Misalnya marga Siahaan, Ginting, Simanjuntak, Nasution, Sembiring, dan lain-lain. Dalam kelompok kekerabatan, terdapat istilah-istilah yang melambangkan kesatuan kelompok dalam suatu masyarakat. Istilahistilah tersebut di antaranya adalah kindred, keluarga luas, ambilineal kecil,...

Penyimpangan Pranata Keluarga

...Penyimpangan Pranata KeluargaDalam Upaya pencegahan perilaku Penyimpangan Pranata Keluarga memerlukan dukungan dari semua anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Di dalam hal ini, masing-masing anggota keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian, kompak, serta saling memahami peran dan kedudukannya masing-masing di keluarga. contoh pranata keluarga yaitu...

Mana yang Harus Didahulukan Suami, Menafkahi Istri atau ...

Wa’alaikumussalaam warohmatullohi wabarokaatuh. Birrul walidain dan berbuat baik ke kedua orang tua adalah amal kebaikan yang sangat mulia di dalam Islam.

Definisi/Pengertian Masalah Sosial dan Jenis/Macam Masalah ...

0 Respon Pada "Definisi/Pengertian Masalah Sosial dan Jenis/Macam Masalah Sosial Dalam Masyarakat"

Penerapan Sila Dalam Kehidupan - Pendidikan Pancasila

Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai yang terkandung dalam ...

Sikap Kita Sebaiknya Dalam Menghadapi Perbedaan - Suparlan

Nov 7, 2012 Sikap Kita Sebaiknya Dalam Menghadapi Perbedaan. Artikel keanekaragaman, perbedaan 23 Comments. If we cannot now end our differences, at least we can help ...

Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik

Cabaran cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik 1. ISI KANDUNGAN Perkara Halaman PENGENALAN 2 1.0 KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 5 2.0 ...

Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia - hukumonline.com

Apa itu fatwa MUI? Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia?

Ullath, Saparua, Maluku Tengah - Wikipedia bahasa ...

Ullath, kadang ditulis dan dieja sebagai Ulat, Ulathe, Ullat atau Ulath merupakan salah satu Negeri yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Saparua, Maluku Tengah ...

Setya Novanto - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Drs. Setya Novanto, Ak. (lahir di Bandung, 12 November 1954; umur 62 tahun) adalah politikus asal Jawa Barat, Indonesia yang diusung oleh Partai Golkar. Ia menjabat ...

Muis: Office of the Mufti

Zaman remaja merupakan usia dimana kemuncak semangat dan motivasi terbit di dalam diri seseorang. Keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang baru dan mencabar ...

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 ...

Mar 27, 2010 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010. Artikel, Pendidikan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah 200 Comments. Oleh Suparlan *)