Menjana Idea Laura H Chapman


loading...


Proses Artistik Kaedah Chapman

...Proses Artistik Kaedah Chapman – Terdapat 3 fasa dalam Proses Artistik Kaedah Chapman bagi menghasilkan karya seni, yaitu: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam...

YAPC::Asia 2008 hackathonComments 2日目 - Yappo::タワシ

YAPC::Asia 2008 hackathonComments 2日目 kanさんが自重しない jiftyのcommit bitもらった. http://svn.jifty.org/svn/jifty.org/jifty/trunk/AUTHORS