Maksud Penternakan


loading...


Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...untuk pelbagai kegunaan . Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah ,di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

...Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi sebagai suatu: “permainan yang berbahaya”, revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan. Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat...

Susunan Acara Ulang Tahun

...main-main. Untuk itu berikut susunan acara ulang tahun + acara tunangan, dalam acara ini yang sedang berulang tahun adalah dari wanita : Pembukaan (setelah keluarga besar pria disambut oleh pihak keluarga wanita). Pembacaan Ayat Suci Al-Quran & Saritilawah ( bila beragama islam, tapi bila selain agama islam menyesuaikan). Mempersilahkan...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahagiakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan dan didenda”. Pengertian Hukum Menurut Para Wasis Sp. “Hukum adalah perangkat peraturan baik yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa dan atau mengatur,...

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

...atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat Pengertian Negara Menurut MAC IVER Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Pengertian Negara Menurut MIRIAM BUDIARDJO Negara adalah suatu...

Terminologi Otonomi Daerah

...mindset otonomi daerah bahwa dalam rangka pembangunan daerah yang optimal sesuai dengan karateristik daerah masing-masing, dengan maksud agar pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan di daerah lebih merata, perlu sebuah tinjauan ulang terhadap daerah-daerah yang bergeografis kepulauan. Dari masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa daerah kepulauan akan mengalami masalah jika...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...yaitu kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Allport menggunakan istilah sistem psikofisik dengan maksud menunjukkan bahwa jiwa dan raga manusia adalah suatu sistem yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta diantara keduanya selalu...

Pengertian hukum menurut para ahli

...peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. 15. Dr. Soejono Dirdjosisworo, S.H. menyebutkan aneka arti hukum yang meliputi: hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-udang, keputusan hakim dan sebagainya) hukum...

Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli

...strategic knowledge) both before and following the intervention phase of project”. Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli Dari pengertian wawancara yang dikemukakan para ahli atau pakar di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah situasi dimana terjadi interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan pedoman wawancara berdasarkan pada hasil tugas/tes yang...

PANDUAN PENTERNAKAN KAMBING - Penternakan Lembu dan Kambing

PANDUAN PENTERNAKAN KAMBING [Tujuan Pemeliharaan] [Baka-baka Kambing] Cara-cara Pemilihan Baka yang Baik] [Pemeliharaan untuk Tujuan Pengeluaran Daging] [Cara ...

Nasihat dan Panduan Kepada Usahawan Penternakan Ikan Keli

Kami terus membuktikan bahawa perniagaan dalam penternakan ikan keli ini mempunyai masa hadapan yang amat cerah jika disertakan dengan ilmu penternakan yang betul dan ...

Kejayaan Menetaskan Telur Dengan Inkubator | Shawn Agro Farm

Buat Duit dengan Penternakan Unggas Harga RM 30. Cara pembelian: 1. Bank-in ke akaun CIMB (1205-1405-8845-24) – Mohd Khairi Tajudin 2. Nyatakan nomb0r rujukan ...

Ternakan Puyuh « The life journey - hamydy.wordpress.com

Baka puyuh jenis IKTA Pengenalan Penternakan puyuh telah lama dipelihara oleh penternak puyuh tempatan. Hasil utama penternakan ini adalah telur puyuh yang telah ...

5.PAKEJ KAMBING BOER | Melahirkan Jutawantani Malaysia

promosi pakej baka kambing boer 2008 pakej mini pakej stater kit 1 1 ekor pejantan fullblood (abga registered) 1 ekor induk fullblood (abga registered) harga pakej rm ...

4.Teknologi | infotanimalaysia.com

Keterangan bab : Mengetahui cara-cara mudah dalam menghasilkan kultur hidup BIMO. Memahami peranan penggunaan BIMO secara menyeluruh dalam penternakan dan kepentingannya.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH ...

1 PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanianmerangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, Pertanian serta Perniagaan dan

Ternakan Cacing Tanah « The life journey

Ternakan Cacing Kompos atau maksud lain ternakan cacing tanah. Perusahaan ini sekarang semakin mendapat pasaran dan mampu menjana pendapatan yang menguntungkan kepada ...

Memahami Jadual 9, Perlembagaan Persekutuan – HM

JADUAL KESEMBILAN [Perkara 74, 77] Senarai Perundangan Senarai I—Senarai Persekutuan 1. Hal ehwal luar negeri, termasuk— (a) Triti, perjanjian dan konvensyen ...

Tanah adat | BUEK TANG ARANG GAWA

Bang aceh kareb luk mon tu tu. Kareb ui tebawang. Ui ngimet giret PBB alias ‘Penganggur Bura Bura’. Mulun tebawang, ara’ na pian lutep nai ame’ lati.