Maksud Bandar Bersih Penduduk Sihat
Rangkaian Nama Bayi

...Myesha, Myisha, Myeisha, Myeshia, Myiesha, Myeasha, Mysha : 1) Lincah, bersemangat, seperti wanita (Arab) 2) Karunia kehidupan Rosyadi : Nama ayahnya Adelheid Larina Devi Adelheid : Orang yang mulia, bangsawan (German) Larina : Burung camar (Yunani) Devi, Deva, Daeva, Dewi : 1) Bersifat ketuhanan, hebat (Hindi) 2) Ratu, bersih...

Pengertian tenaga kerja menurut para ahli

...Golongan penganggur atau sedang mencari kerja. Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas: Golongan yang bersekolah Golongan yang mengurus rumah tangga Golonganlain lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dn sebagainya. Pengertian tenaga kerja menurut EENG AHMAN & EPI INDRIANI Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang...

Susunan Acara Ulang Tahun

...tunangan, dalam acara ini yang sedang berulang tahun adalah dari wanita : Pembukaan (setelah keluarga besar pria disambut oleh pihak keluarga wanita). Pembacaan Ayat Suci Al-Quran & Saritilawah ( bila beragama islam, tapi bila selain agama islam menyesuaikan). Mempersilahkan perwakilan pihak wanita untuk menanyakan maksud dan tujuan kedatangan keluarga...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

Biografi Sutardjo Kartohadikusumo

...dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo. Pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...dan memburu binatang. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. B. Isi 1. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10 markah) Kegiatan Ekonomi Saradiri a. Penanaman Padi. Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Padi ditanam untuk kegunaan sendiri, bukan untuk jualan. Dua jenis padi yang ditanam...

Artikel Globalisasi Teknologi

...menurut sumber dari Kontan On-line, dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 220 juta jiwa, jumlah personal computer yang ada di negeri ini hanya sekitar 2 juta unit. Itu berarti hanya 0,95% dari jumlah penduduk. Angka ini masih sangat kecil jika dijadikan pijakan konsepsi utopis TI yang mampu mendorong terjadinya...

Ilmu Mengenai Negara Cina

...resmi secara nasional dan merupakan khazanah bangsa yang mengakomodasi kebersamaan dalam perbedaan. Tahun Baru Imlek tidak lepas dari keberadaan etnis Tionghoa yang sudah ratusan tahun, dari generasi ke generasi, bermukim di Nusantara. Negeri China dengan populasi terbesar penduduk, tersebar di seluruh belahan dunia, mempunyai sejarah panjang dan peradaban maju....

Asas ASEAN

...Resmi ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 14-16 Desember 1997 KTT ke-6 di Hanoi-Vietnam, tanggal 15-16 Desember 1998 KTT Tidak Resmi ke-3 di Manila-Filipina, tanggal 27-28 November 1999 KTT Tidak Resmi ke-4 di Singapura, tanggal 22-25 November 2000 KTT ke-7 di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam, tanggal 5-6 November 2001 KTT...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...Filipina pada posisi ke92, dan Vietnam pada posisi ke-100. Mengingat sikap dan watak merupakan hasil pembinaan pendidikan, dunia pendidikan kita bisa dianggap `liable’ terhadap perilaku korup. Implikasi indikator ini terhadap dunia pendidikan kita secara umum ialah proses pendidikan kita belum mampu- secara signifikan-menghasilkan lulusan yang bersih, jujur dan amanah....

Pengertian hukum menurut para ahli

...yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. 14. Soerojo Wignjodipoero, S.H. hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. 15. Dr....