Makalah Karya Ilmiah Basa Sunda


loading...


Percakapan Tentang Ilmiah Bahasa Indonesia

...Percakapan Tentang Ilmiah Bahasa Indonesia – Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Ilmiah Para ilmuwan, khususnya yang berasosiasi dengan lingkungan kampus (perguruan tinggi) merupakan masyarakat wacana ilmiah. Salah satu yang membedakan mereka dari masyarakat lain ialah penguasaan bahasa ragam ilmiah. Dapat dinyatakan bahwa bahasa komunikasi ilmiah adalah dialek sosial mereka. Tanpa...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...efektif, dan paragraf yang benar dalam sebuah karangan. Untuk menyempurnakan karangan tersebut, mahasiswa dibekali pengetahuan dan keterampilan menyunting naskah. Daripadanya, mereka diharapkan dapat manulis karangan ilmiah (opini, artikel, makalah, paper, skripsi) yang berkualitas. Untuk memperkaya keterampilan tersebut mahasiswa dibekali pengalaman menulis resensi buku. Pengayaan ini, secara kognitif, diharapkan dapat...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Proses Artistik Kaedah Chapman

...Proses Artistik Kaedah Chapman – Terdapat 3 fasa dalam Proses Artistik Kaedah Chapman bagi menghasilkan karya seni, yaitu: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam...

Artikel Pelayanan Prima

...perkembangan kualitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pendekatan inspeksi Dalam era ini inspeksi atau pengawasan terhadap produk dilakukan secara langsung dan dibandingkan dengan standar yang seragam. Sejak awal abad ke-20 kegiatan inspeksi dikaitkan dengan pengendalian kualitas. Pada waktu itu kualitas dipandang sebagai fungsi manajemen tersendiri. 2. Pendekatan statistikal...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...penyelenggaraan pendidikan di Indonesia juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat, untuk itu Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan surat keputusan Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 1.2 Tujuan Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : 1) Untuk memenuhi tugas dari guru 2) Agar siswa menjadi terlatih dalam membuat...

Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk...

Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli

...Roucek dan Warren: sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Pengertian Sosiologi Menurut William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf : sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Pengertian Sosiologi Menurut J.A.A Von Dorn dan C.J. Lammers: sosiologi adalah ilmu...

Definisi observasi menurut para ahli

...secara ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Diabdikan pada pola dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, dan tidak secara kebetulan (accidental) saja. Dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan proposisi-proposisi yang lebih umum, dan tidak karena didorong oleh impuls dan rasa ingin tahu belaka. Validitas,...

Pengertian UNESCO

...Apa Pengertian Unesco Dan Sejarahnya – Berikut ini adalah makalah UNESCO dan Artikel UNESCO dan juga sejarah UNESCO BAB I PENDAHULUAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, disingkat UNESCO adalah merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan UNESCO adalah untuk mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan...

Contoh makalah bahasa sunda ~ Sepengetahuanku

Contoh makalah bahasa sunda ... kritikan sareng saran ti Bapa/Ibu Guru mata pelajaran pikeun nyampurnakeun karya ilmiah ieu pikahareupeun. Tungtung basa, ...

Rizkiamalia's BLOG: Karya Tulis Ilmiah Bahasa Sunda

Ku kahandap asoran, pangarang sadar yen Karya Tulis Ilmiah anu jejerna ‘Basa Sunda Dilawang Panto Katumpuran Kusabab Nonomanna Anu Kurang Aya Minat Kanggo ...

Contoh makalah bahasa sunda | Blog Dian

Sebuah makalah tidak harus di tulis dengan memakai bahasa resmi atau bahasa yang di pakai oleh sebuah Negara penulisan makalah bisa juga memakai dengan ...

karya-tulis-ilmiah-bahasa-sunda – Search Results – Karya ...

Search Results for: karya-tulis-ilmiah-bahasa-sunda. Here's what we've found for you

tugas dan makalah

MAKALAH BASA SUNDA UNSUR-UNSUR SAJAK ... ieu nyuhunkeun kritikan sareng saran ti Bapa/Ibu Guru mata pelajaran pikeun nyampurnakeun karya ilmiah ieu pikahareupeun ...

Karya Tulis Ilmiah Bertema Bahasa Sunda Diambang Pintu ...

Karya Tulis Ilmiah Bertema Bahasa Sunda Diambang Pintu Kepunahan Akibat Generasi Muda Yang Kurang ... Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Laporan, Makalah, dan Skripsi ...

Makalah Bahasa Sunda "Cara Ngalestarikeun Budaya Sunda"

Makalah Bahasa Sunda ... Basa Sunda nyaéta basa ... Fakta anu pang menonjol ti ieu téh minimna karya-karya tulis kabudayaan Sunda atawa karya ...

APA ADANYA !!!: Karya Ilmiah Basa Sunda

Karya Ilmiah Basa Sunda PANGJAJAP. Puji syukur urang sadaya panjatkeun kehadirat Allah SWT, kusabab ku tutulungna urang sadaya tiasa ngarengsekeun tugas karya ilmiah ...

Kumpulan Makalah: Contoh Makalah wawancara bahasa sunda

Tugas Makalah Bahasa Sunda. ... rahmat-Na simkuring saparakanca tiasa ngabereskeun ieu karya ilmiah kanggo nuntaskeun ... gaduh pancen ti guru Basa Sunda kanggo ...

Kumpulan Makalah Bahasa Sunda - scribd.com

Kumpulan Makalah Bahasa Sunda. ... Pangajaran Sastra Materi pangajaran sastra anu perlu dipaham ku barudak teh ngawengku wangun jeung eusi karya sastra Sunda ...