Kurikulum Terbuka


loading...


Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi, bahkan diubah-ubah. Bahkan sering ada anggapan bahwa setiap kali ganti menteri tentu ganti...

Karakteristik Standar Kelulusan Kurikulum 2004

...Karakteristik Standar Kelulusan Kurikulum 2004 – Pada periode tahun 2002 sampai 2004 Ebtanas digantikan namanya dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Pada UAN 2003 standar kelulusan adalah 3.01 pada setiap mata pelajaran dan nilai rata-rata minimal 6.00. Pada saat itu soal ujian dibuat...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non- akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar...

Pengertian Dunia Kerja

...Schuler & Susan E. Jackson, 1992) mengatakan bahwa: Kendala terbesar yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi globalisasi adalah keterbatasan sumberdaya manusia bukan terbatasnya modal. Pendapat semacam ini jelas menunjukkan adanya pergeseran paradikma dalam masyarakat industeri yang tidak lagi mendudukan modal sebagai satu-satunya sumber daya utama tetapi telah terbuka kesadaran bahwa...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Tingkat organisasi yang tinggi yang disatu pihak berati disiplin, sedangkan dilain pihak berarti pengurangan kemerdekaan. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Ciri masyarakat modern, modernisasi dapat terwujud apabila masyarakatnya memiliki individu yang mempunyai sikap modern, menurut Alex Inkeres, terdapat...

Mutual Akulturasi

...kebudayaan lain dan secara sadar atau tidak mengikuti kebudayaan tersebut. Mutual akulturasi merupakan tahap awal terjadinya integrasi sosial. Jika suatu kelompok masyarakat dengan tipe kebudayaan tertentu memiliki sikap terbuka dengan kebudayaan lain, maka akan terjadi mutual akulturasi. Suatu mutual akulturasi didahului oleh interseksi yang berjalan terus-menerus sehingga menimbulkan rasa...

Definisi Peserta Didik Underachiever Penyebab, ciri ciri

...underachievement ini dan akan melakukan usaha untuk mengarahkan siswa. Pastikan pelaksanaan kegiatan konseling individual atau kelompok jika diperlukan. Evaluasi dan berikan masukan mengenai kurikulum yang menantang, bermakna secara personal, dan rewarding untuk anak. Komunikasikan usaha-usaha yang dilakukan sekolah dengan orang tua sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa...

Hubungan Sosial Asosiatif

...terbuka dan keterguntungan antara satu dengan lainnya. Alasan utama terjadinya kondisi ini adalah bahwa individu dalam hidupnya senantiasa menghubungkan dan kepuasaannya pada orang lain. 2. Hubungan antar kelompok dalam masyarakat( intergroup relations) yaitu hubungan antar dua kelompok atau lebih yang mempunyai ciri Contoh Hubungan Sosial Asosiatif Hubungan Cina-Indonesia Semakin...

Ciri ciri Konstitusi Negara China

...Ciri ciri Konstitusi Negara China – Berikut ini adalah beberapa Ciri Konstitusi Negara China Menjadikan Partai Komunis China (PKC) sebagai penguasa dan membentuk sistaem komunis sekarang ini. Komunisme mencerminkan suatu gaya hidup Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme Pembuat keputusan paling tinggi dalam system politik china adalah Partai Komunis...

Ilmu Mengenai Negara Cina

...Ilmu Mengenai Negara Cina – Di China memiliki ciri ciri Konstitusi yang berbeda sebagai berikut Menjadikan Partai Komunis China (PKC) sebagai penguasa dan membentuk sistem komunis sekarang ini. Komunisme mencerminkan suatu gaya hidup Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme Pembuat keputusan paling tinggi dalam system politik china adalah Partai...

Kurikulum dan Pembelajaran | PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

Judul : Kurikulum dan Pembelajaran Penulis : Dr. wina Sanjaya, M.Pd. Jumlah ...

MODUL PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 UNTUK GURU BK ...

i SMA/SMK | Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Guru BK KATA PENGANTAR Assalammualaikum Wr.Wb. Tindak lanjut ditetapkannya kurikulum 2013 adalah ...

TENTANG KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ...

3 Penilaian Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. 3. Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah sebagaimana dimaksud pada ...

kurikulum tk berbasis kompetensi | mayangs027

MAKALAH. KURIKULUM TAMAN KANAK-KANAK BERBASIS KOMPETENSI. Disusun Oleh : Intan Syahfi’i Lusyta Permadani ...

KURIKULUM BERDIFFERENSIASI UNTUK ANAK BERBAKAT

KURIKULUM BERDIFFERENSIASI UNTUK ANAK BERBAKAT Pengertian kurikulum berdiferensiasi dan kurikulum umum Kurikulum merupakan metode menyusun kegiatan-kegiatan belajar ...

Portal Rasmi Majlis Amanah Rakyat - Kurikulum MRSM

2. Program Perkembangan Sahsiah. Kurikulum ini dibentuk untuk menyokong pendidikan efektif yang menekankan pengenalan diri sebagai sebahagian daripada individu ...

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Tamadun China | Weblog ...

Huraikan perkembangan kurikulum pendidikan dalam Tamadun China. Pendahuluan : Latar belakang Tamadun China : di persekitaran Lembah Sungai Hwang Ho. Kurikulum merujuk ...

Matriks Kurikulum - kerjamembangundesa.files.wordpress.com

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1 MATRIKS KURIKULUM

Revisi Assessment Kurikulum 2013 ke Kurikulum Nasional ...

Baru saja kemarin kami para guru di Gugus V Kota Bekasi mengadakan pelatihan tentang Assessment Kurikulum Nasional atau pengganti K13 langsung dari sumber perancang ...

Kurikulum | Sbelen's Weblog

Pos tentang Kurikulum yang ditulis oleh S Belen