Kumpulan Makalah Kasus Pelanggaran Hukum Dan Ham Di Indonesia 2013
Pengertian Karir Pekerjaan dan Profesi

...dalam jenjang hirarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa kerjanya. Karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Karir sebagai suatu...

Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja

...kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Bapak sangat senang jika nanti setelah ujian nasional ternyata kalian lulus semua. Kami tidak mengharapkan dan tidak...

Penyimpangan Pranata Keluarga

...keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian, kompak, serta saling memahami peran dan kedudukannya masing-masing di keluarga. contoh pranata keluarga yaitu Menanamkan tradisi dan kebiasaan dalam sikap menghormati atau sikap sopan...

Pekerja di masa depan

...memerlukan tempat usaha atau kantor. Lebih dari setengah atau tepatnya 57 persen perusahaan yang disurvei berencana setidaknya mengeluarkan dua kali lipat anggaran untuk pekerja online di 2013. Sementara itu 82...

Pengertian hukum menurut Karl Von Savigny

...Pengertian hukum menurut Karl Von Savigny dan hukum menurut Karl Von Savigny Aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada...

Alat Pengukur Cuaca dan Iklim Serta Keterangannya

...untuk mengambil gambar cuaca & iklimdari atmosfer dan mengirimkan ke stasiun di bumi11. AWOS ( Automatic Weather Observation System) : alat yang digunakan untukmengukur tekanan suhu udara dan angin di...

Sejarah Perkembangan Retorika Pada Abad Pertengahan

...Abad Pertengahan, dikaji dengan tekun oleh para ahli ba­laghah. Sayang, sangat kurang sekali studi berkenaan dengan kontribusi Balaghah pada retorika modern. Balaghah, beserta ma’ani dan bayan, masih tersembunyi di pesantren-pesantren...

Tujuan Klimatologi

...Klimatologi yang pada hasil akhirnya dapat digunakan untuk kepentingan penentuan awal musim hujan dan musim kemarau pada suatu daerah tertentu. Berbagai informasi klimatologi diperoleh dengan cara melaksanakan pengamatan secara terus...

Pentingnya Motivasi Dalam Bekerja

...dalam mengerjakan tugas cenderung dilakukan hanya sebatas gugur kewajiban, tidak ada kreasi dan semangat untuk menjadikan apa yang dilakukan menjadi istimewa dan mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan seseorang yang memiliki...

Proses Artistik Kaedah Chapman

...pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea....