Konsep Media Massa


loading...


Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...sekolah, lingkungan dan media massa. a. Keluarga Anak yang baru lahir, mengalami proses sosialisasi pertama kali adalah di dalam keluarga. Dari sinilah pertama kali anak mengenal lingkungan sosial dan budayanya. Anak mulai mengenal seluruh anggota keluarganya, yakni ayah, ibu, dan saudaranya sampai anak mengenal dirinya sendiri serta menaati norma-norma...

Artikel Pelayanan Prima

...Artikel Pelayanan Prima dan Konsep Pelayanan Prima 1. Pengertian Pelayanan Prima Pada hakikatnya, pengertian pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. Definisi...

Percakapan Tentang Ilmiah Bahasa Indonesia

...juga bersifat terbuka (transparan). Adanya sifat keterbukaan bahasa Indonesia memungkinkan dirinya menjadi bahasa yang modern, bahasa yang fleksibel, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ipteks. Dampak keterbukaan itu tampak pada pertumbuhan dan perkembangan jumlah kosakata, istilah, dan konsep-konsep keilmuan baru dalam khasanah bahasa Indonesia Konsep-konsep, istilah, dan kosakata bahasa Indonesia...

Artikel Globalisasi Teknologi

...mikro-prosesor, dan infrastruktur komunikasi, TI di internet berkembang dengan kecepatan yang sukar dibayangkan. Konsep perdagangan elektronik melalui internet, yang dikenal dengan nama e-Commerce yang lahir karena perkawinan TI dengan globalisasi ekonomi belum lagi genap berusia lima tahun dikenal –dari fakta bahwa sebenarnya sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu—ketika...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...yang dapat menyambungkan kita keberbagai negara di dunia. Aktivitas ini dinamakan modernisasi ialah proses masyarakat menuju hidup yang masa kini atau modern selain modernisasi hal ini juga diperkuat dengan tindakan globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. 1.2 Rumusan...

Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja

...globalisasi. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Namun sebelum itu, saja akan menjelaskan berbagai macam penjelasan dari “Globalisasi” sebagai pendahuluan kita. Dalam pengertian yang luas,globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...terjadi pada sistem saraf. Soejono (1983:01), bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Menurut Owen dalam Stiawan (2006:1), menjelaskan definisi bahasa yaitu bahasa dapat didefenisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi...

Konsep Pengangkutan Awam

...Konsep Pengangkutan Awam – Sistem Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Meskipun istilah-istilah tersebut secara amnya dianggap sebagai termasuk perkhidmatan rel dan bas, definasi yang lebih luas boleh merangkumi perkhidmatan penerbangan berjadual, feri, teksi dsb. — mana-mana sistem...

Teori Tindakan Sosial Menurut Max Weber

...IDU (Injection Drug User) dan Orang Dengan HIV/AIDS dalam rangka menanggulangi masalah HIV/AIDS. Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu : Tindakan manusia, yang menurut aktor mengandung makna yang subyektif. Ini meliputi tindakan...

Hubungan Sosial Disosiatif

...massa Front Pembela Islam(FPI) di Mapolrestabes Makassar Jumat (19/8/2011) sore diwarnai kericuhan. Aksi saling tarik antara polisi dan massa FPI ini dipicu setelah seorang anggota FPI ditangkap oleh aparat kepolisian saat berunjuk rasa. Aparat kepolisian yang berusaha mengendalikan aksi unjuk rasa menangkap seorang anggota FPI bernama Riswan. Dia ditangkap...

Media massa - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Isu dengan takrifan. Pada akhir kurun ke-20, media massa boleh dibahagikan pada lapan industri media massa: buku, majalah, rakaman, radio, wayang, televisen, dan ...

Media Massa

komunikasi massa dan teknologi komunikasi mengenal media massaunit 3 bab 8 bab 8 mengenal media massa pengenalan ko...

KONSEP DAN MODEL KOMUNIKASI MASSA :: Renie's Weblog

Bab ini menaruh perhatian pada menjelaskan konsep dasar dari studi komunikasi massa dan menjelaskan sumber asal dari proses hubungan antara media massa dan ...

MMM 3-Konsep media massa.pptx

KONSEP MEDIA MASSA. Manajemen Media Massa, UT Korea Semester 6 Materi Fungsi dan peran media massa di tengah masyarakat Media massa sebagai salah satu ...

Konsep Dasar Hukum Media Massa

Handout # 1 Konsep Dasar Hukum Media Massa Sesungguhnya terdapat empat posisi media massa, yaitu sebagai media komunikasi, lembaga eknonomi, berita dan lembaga sosial.

Media Massa: Pengertian dan Jenis-Jenisnya - Romeltea Media

yang terbayang di benak Anda ketika mendengar kata media massa (mass media)? TV, Radio, Majalah, Koran? Anda benaaaar.....!!! Tapi, tunggu dulu, pengertian dan jenis ...

konsep media massa | YEARRY PANJI SETIANTO

Posts about konsep media massa written by yearry

Pengertian Media Massa Dan Menurut Para Ahli - Pengertian ...

Berikut ini artikel tentang pengertian media massa dan media massa menurut para ahli yang dibahas secara lebih detail.

Pengertian Media Massa oleh Nuramalina Prihatiny ...

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis…

Pengertian Media Massa menurut Para Ahli Definisi, Fungsi ...

Pengertian Media Massa Menurut Para Ahli, Definisi, Fungsi, Modern dan Tradisional - Leksikon komunikasi memberikan pengertian media massa sebagai "sarana penyampai ...