Kliping Seni Budaya


loading...


Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli

...Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli – Berikut ini adalah beberapa Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli atau manajemen sumber daya manusia menurut para ahli Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...memanfaatkan kekayaan budaya, seni,iptek, dan kekayaan alam menjadi sumber kreatifitas baru yang tidak akan pernah habis. Misalnya : merekayasa cerita klasik Baratayuda kedalam kreatifitas baru untuk konsumsi masyarakat modern dan mengolahnya kedalam situasi, gaya dan versi baru sehingga memenuhi tuntutan masyarakat modern. Tokoh GatotKaca misalnya dapat dijadikan cerita yang...

Artikel Penyimpangan Sosial

...sadis dalam melakukan tindak kejahatannya dengan tidak segan melukai hingga membunuh korbannya. Contoh : Perampok, perompak, bajing loncat, penjajah, grup koruptor, sindikat curanmor dan lain-lain. 4. Penyimpangan Budaya Penyimpangan kebudayaan adalah suatu bentuk ketidakmampuan seseorang menyerap budaya yang berlaku sehingga bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Contoh :...

Pengertian akuntansi menurut para ahli

...Pengertian akuntansi menurut para ahli – berikut ini adalah berbagai Definisi akuntansi menurut para ahli Pengertian akuntansi menurut KOHLER’S DICTIONARY Accountng is the recording and reporting of transaction – Akuntansi adalah suatu seni pencatatan dari transaksi – transaksi keuangan Pengertian akuntansi menurut ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD (1970) Akuntansi adala suatu...

Rangkaian Nama Bayi

...yan:g gagah berani dan berhati mulia seperti pujangga Artahsasta : Pejuang yg gagah berani Kavindra : Pujangga Nararya : Mulia Artanya Rinjani Landjanun Artanya → Art : Seni (Inggris) + Anya : Grace/favor (Rusia) → Berkah/rahmat yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi Rinjani : Diambil dari nama gunung...

Klasifikasi Pranata Sosial

...pendidikan, misalnya TK,SD, SMP, dan SMA. Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, misalnya i1mu pengetahuan. Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan rohanil batiniah dalammenyatakan rasa keindahan dan rekreasi, misalnya seni rupa, seni lukis. Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib,...

Definisi Peserta Didik Underachiever Penyebab, ciri ciri

...menurut perkiraan anda sesuai dengan anak. Jangan terlalu berlebihan berharap anak akan cepat mengatasi masalahnya. Semua itu harus melalui suatu proses. d. Kuasai seni menuntut Perhatikan kesiapan anak untuk mengerjakan tugas baru, sehingga dimungkinkan mereka dapat berprestasi optimal. Tugas yang terlalu mudah tidak akan menantang anak untuk menunjukkan kemampuannya....

Proses Artistik Kaedah Chapman

...Proses Artistik Kaedah Chapman – Terdapat 3 fasa dalam Proses Artistik Kaedah Chapman bagi menghasilkan karya seni, yaitu: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam...

Pengertian Dunia Kerja

...penjual, pekerja setengah ahli dan tidak memiliki keahlian, penjahit, penghibur, petani, nelayan, pelayan, dan ibu rumah tangga. Pengertian Dunia Kerja – Dari pengertian dan batasan-batasan dunia kerja pada kelompok kerja di atas maka Pengertian Dunia Kerja adalah gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang...

Ilmu Mengenai Negara Cina

...lain. Untuk bidang tertentu etnis Tionghoa (bangsa China) memiliki kelebihan ketimbang etnis/ bangsa lain sehingga etnis non-Tionghoa/ bangsa non-China dapat belajar kepada mereka. Ketiga; makna kultural, yaitu konteks perbedaan budaya dan bahasa. Pengertian ini mengandung makna bahwa latar belakang perbedaan budaya bukan penghalang dalam usaha menuntut ilmu. Hal ini...

Ragam hias - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan ...

GAMBAR dan NAMA RUMAH ADAT DAERAH DI 33 PROVINSI ~ SENI BUDAYA

Terima kasih untuk melestarikan info kekayaan budaya indonesia ini... anak saya terbantu dalam mengerjakan tugas sekolahnya.. akan lebih baik lagi kalau ada design ...

Kebudayaan Indonesia

kebudayaanindonesia.net adalah laman referensi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas dan berbudaya

Seni rupa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Secara kasar terjemahan seni rupa di dalam Bahasa Inggris adalah fine art. Namun sesuai perkembangan dunia seni modern, istilah fine art menjadi lebih spesifik kepada ...

10 macam tarian tradisional jawa - slideshare.net

10 macam tarian tradisional jawa 1. 10 Macam Tarian Tradisional Jawa1. Tari Merak Jawa Tengah Tari Merak ...

Pengertian, Teknik, Unsur, Fungsi dan Contoh KARYA SENI ...

Inilah Artikel tantang Pengertian, Teknik, Unsur, Fungsi, Nilai Estetis dan Jenis Contoh Karya SENI RUPA 3 DUA DIMENSI dan keterangannya.

Film Indonesia

Profil pemain film dan organisasi film, ulasan film, artikel film, kajian film dan database film indonesia. Segalanya tentang film indonesia.

Tarian 33 provinsi - slideshare.net

Tarian 33 provinsi 1. 1. NAD Tari Seudati, berasal dari Arab dengan latar belakang agama Islam. Sebuah tarian dinamis penuh keseimbangan ...

Tari Jaipong | Kebudayaan Indonesia

Kategori: Seni Tari · Ditulis oleh editor · Dipublish Maret 24, 2014. Tari Jaipong atau dikenal sebagai Jaipongan adalah tarian yang diciptakan pada tahun 1961 oleh ...

Universitas Negeri Malang

Universitas Malang (UM) adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia