Kepentingan Perkembangan Pengangkutan Awam Di Kawasan Kajian
Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...padi huma dan padi sawah. Padi huma di tanam di kawasan tanah tinggi seperti di lereng-lereng bukit kerana tidak memerlukan air yang banyak. Penanaman padi huma dijalankan secara pertanian pindah...

Konsep Pengangkutan Awam

...Konsep Pengangkutan Awam – Sistem Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Meskipun istilah-istilah tersebut secara amnya dianggap sebagai...

Sejarah Perkembangan Fonetik Menurut Para Ahli

...berbahasa sehari-hari, termasuk miasalnya bagaimana menangani penutur yang mempunyai cacat wicara. 2. Sejarah Perkembangan kajian fonetik Pengkajian fonetik ditangani secara serius sejak terbentuknya International Phonetic Assosiation (IPA) pada tahun 1886...

Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja

...remaja masih memiliki sifat cenderung labil atau cenderung mengikuti perkembangan di sekitarnya. Mereka beranggapan pada masa remaja, mereka dapat dengan bebas melakukan apa yang mereka suka. Jika tidak mengikuti perkembangan,...

Pengertian Geografi Menurut Para Ahli

...of Geography Rhaod Murphy menulis tentang ruang lingkup kajian geografi, yang terdiri atas tiga hal pokok yaitu: 1. Persebaran dan keterkaitan (relasi) manusia di bumi serta aspek keruangan dan pemanfaatannya...

Tantangan Tenaga Administrasi Di Era Globalisasi

...ke objektivitas ke proses, Segera berurusan dengan korespondensi. Pada zaman era globalisasi, sekretaris harus mengembangkan diri mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjadi sekretaris yang profesional harus dapat mengikuti...

Artikel Globalisasi Teknologi

...yaitu dunia “maya”. Setara dengan perkembangan perangkat keras komputer, khususnya mikro-prosesor, dan infrastruktur komunikasi, TI di internet berkembang dengan kecepatan yang sukar dibayangkan. Konsep perdagangan elektronik melalui internet, yang dikenal...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...tiga tahun berikutnya. Lulusan SMU dapat memilih untuk memperoleh gelar diploma atau sarjana atau bentuk pendidikan tinggi lain. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia bisa dilihat dari tiga hal : Masalah...

Sekretaris Di Masa Depan

...Sekretaris Di Masa Depan – Tanggung jawab dan Peran Sekretaris Di Masa Depan harus di sesuaikan seiring perkembangan zaman sudah ber Evolusi sesuai kebutuhan dan tantangan kedepan, dari yang...

Contoh Organisasi Di Indonesia

...yang didirikan oleh masyarakat atas petunjuk dari BKKBN. Tujuannya adalah untuk memberikan ilmu penanganan perkembangan kecerdasan balita sejak dini kepada ibu balita. Kegiatannya meliputi pemberian materi kepada ibu balita, praktek...