Kepentingan Pbsm Kepada Masyarakat


loading...


Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...sosialnya lebih luas atau universal. Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Modernisasi menunjukan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional...

Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...sengaja. Sosialisasi dapat dilakukan demi kepentingan orang yang disosialisasikan ataupun orang yang melakukan sosialisasi, sehingga kedua kepentingan tersebut bisa sepadan ataupun bertentangan. Dalam masyarakat yang homogen, proses sosialisasi bisa berjalan dengan serasi menurut pola yang sama, karena nilai-nilai yang ditransmisikan dalam proses sosialisasi sama. Namun dalam masyarakat yang heterogen...

Klasifikasi Pranata Sosial

...akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi danmemiliki wawasan yang luas sehingga tujuan hidup akan tercapai. Fungsi Pranata Pendidikan Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi) beserta aparat-aparatnya. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan mensosialisasikan kebudayaan kepada warga masyarakat. Terpeliharanya hasil-hasil kebudayaan warga masyarakat sebagai bagian dari sistem norma dan...

Pengertian hukum menurut para ahli

...dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. 3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149). 4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan...

Kelompok Kekerabatan

...mengenal dan bergaul antarsesamanya, melakukan aktivitas kelompok secara berulang, serta mempunyai suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi mereka berdasarkan sistem norma tertentu. Kelompok kekerabatan semacam ini terdapat hampir pada seluruh masyarakat. Di Indonesia, sebutan untuk kelompok kekerabatan ini bermacam-macam. Misalnya, sipopoli (Ngada, Flores), sangambato seboa (Nias), kaum...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat – Secara implisit, kita sebagai warga Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dan juga sebagai bangsa yang berdasarkan pancasila, kita hendaknya mengutamakan Kewajiban dari pada Hak. Pengertian Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...berkategori masyarakat buta huruf. Mereka belum bisa menikmati dunia pendidikan seperti anggota masyarakat yang mampu “membeli” dan menikmati pendidikan. Masyarakat demikian mencerminkan suatu kesenjangan yang serius karena di satu sisi ada sebagian yang bisa membeli politik komoditi pendidikan secara mahal. Sementara tidak sedikit anggota masyarakat yang tidak cukup punya...

Contoh Organisasi Di Indonesia

...atas asas kekeluargaan”. Rukun Tetangga (RT) tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya. Misalnya, pelayanan pembuatan KTP, atau urusan administrasi lainnya. Rukun Warga (RW) RW merupakan gabungan dari beberapa RT. RW dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah RW tersebut. RW...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau, Kadazan/Dusun, Melayu Brunei dan Kedayan. Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma, padi sawah, mencari hasil hutan dan memburu binatang. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. B. Isi 1. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...komunitas oknum – oknum secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintah dan menjalankan hukum secara menyeluruh di dalam lingkungan. Pengertian Negara Menurut Bellefroid Negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tertentu dan yang dilengkapi dengan...

NURULJANNAH BINTI BAHRIM L20112007297 HASHIM AZALI BIN ...

Matlamat utama dasar pendidikan kebangsaan –menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum, bahasa Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi dalam segala urusan dan ...

Adat Perpatih

ADAT PERPATIH (Suku Biduanda) Sejarah kedatangan adat perpatih ke N.sembilan adalah berkait rapat dengan kedatangan peneroka-peneroka orang-orang Minangkabau kerana ...

Nota Ting.3 | PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANK8

NOTA TINGKATAN TIGA TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI PILIHAN KERJAYA Kerjaya yang dipilih oleh seseorang individu perlulah bersesuaian dengan: Kelayakan akademik- Kebolehan ...

Kenapa/Why SRAI BBB? | Gurindam Jiwa

1.5 Persoalan Kajian. Berdasarkan kepada objektif kajian yang dijalankan, penyelidik mengharapkan ianya dapat menjawab beberapa persoalan berikut.

CABARAN MASA DEPAN - sivikrujukan.wordpress.com

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Menyatakan maksud dan ciri-ciri keamanan dalam sesebuah negara. Menyenaraikan kepentingan keamanan negara dan sejagat. Menyatakan cara-cara ...

Sejarah | KOTA TOEA MAGELANG | Page 2

A. Dari Manakah Orang-orang Indo di Magelang? Orang-orang Indo di Magelang banyak yang telah melakukan pernikahan secara resmi dan membentuk ...

p huruf ke-16 abjad Rumi - Lamanbahasa's Blog

p huruf ke-16 abjad Rumi. P . simbol kimia bagi fosforus. P. kep Pulau: ~ Pinang. pa I . huruf ke-23 abjad Jawi (mempunyai nilai 5000). pa II Kd, Pn; dia ~ mereka ...