Kajian Lepas Tentang Permainan Wau


loading...

Kajian Lepas Tentang Permainan Wau

dipostkan pada: 25 May 2018 3.27 pada kategori tentang permainan wau dengan beberapa pembahasan kajian lepas dan informasi tentang tentang permainan wau kajian lepas dan serta info yang berkaitan lainnya.

PERMAINAN TRADISIONAL RAKYAT MALAYSIA - Scribd

Antaranya ialah wau burung, wau pari, wau katak, wau bayan, wau merak, wau kucing, wau jala budi, wau lenggang kebayan, wau sewah, wau barat dan yang sangat digemari oleh orang Melayu iaitu wau bulan. Kelantan dan Terengganu sehingga kini masih mengekalkan tradisi pembuatan wau yang menarik.Selain dijadikan sebagai permainan, wau juga dijadikan sebagai hasil kraftangan dan hiasan dinding.

Proses Pembuatan Wau Bulan - scribd.com

Permainan Tradisional Wau dari segi cara pembuatan wau, corak dan motif wau, sejarah asal usul wau, cara bermain wau dan jenis-jenis wau yang terdapat di Malaysia. Kajian lepas adalah kajian yang telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji lepas.

PERMAINAN TRADISIONAL: Permainan Wau

Perkara utama yang menjamin kesinambungan permainan tradisional pada masa lalu ialah keseragaman cara hidup nenek moyang kita. Permainan tradisional juga dikenali sebagai permainan rakyat. Ada di antara permainan ini yang sekarang tidak dimainkan lagi tetapi hanya diketahui oleh ibu bapa dan datuk nenek kita sahaja. Tetapi ada juga yang masih dimainkan lagi oleh kanak-kanak sehingga hari ini. Di antara permainan itu termasuklah , congkak, wau, batu seremban, sepak raga, gasing dan lain-lain.

Sample Kerja Khusus-Permainan Tradisional (wau): ELEMEN 2

Objektif kajian Setelah menjalakna kajian ini, saya dapat mengetahui dan memahami dengan lebih mendalam tentang permainan tradisional. Contohnya, saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang permainan tradisonal, cara dimainkan dan jenis-jenis permainan Selain itu, saya juga dapat pengalaman baru semasa mencari sumber dan bahan untuk menyiapkan tugasan ini. Misalnya, saya dapat banyak ...

permainan tradisional.... WAU.....

Antara wau yang dihasilkan ialah wau bulan, wau burung, wau merak, wau kucing dan wau ikan. i ) Wau Bulan Wau bulan merupakan wau yang paling popular jika dibandingkan wau lain. Wau ini mempunyai bentuk seperti bulan sabit yang di bahagian hadapan dan separa bulatan di bahagian ekor. Oleh itu wau tersebut seolah-oleh kelihatan seperti bulan yang terbang di angkasa lepas.

Kajian terhadap jenis-jenis dan corak wau di negeri ...

Mohd Azir, Mohd Nawi (2010) Kajian terhadap jenis-jenis dan corak wau di negeri Kelantan. Undergraduate project report, FTKW. (Submitted)

Sejarah wau - Permainan Tradisional

Kaum yang mempopularkan permainan wau ialah kaum Melayu dan Siam yang ramai tinggal di negeri tersebut. Perkataan layang-layang pula digunakan di kebanyakan negeri-negeri seperti di Pantai Barat dan Selatan Semenanjung Malaysia seperti Selangor, Melaka dan Johor. Ini dapat dibuktikan menerusi catatan Tun Seri Lanang yang menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang-layang bersama pemuda-pemuda ...

Folio Kajian Tempatan 2008: Congkak

Folio Kajian Tempatan 2008 bidang permainan tradisional . batu seremban . wau . congkak. Monday, October 6, 2008. Congkak Congkak sejenis permainan tradisional Melayu yang menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah dan buahnya daripada biji congkak, biji getah, biji guli dan lain-lain. Di utara semenanjung congkak dipanggil juga Jongkok.Permainan ini telah wujud sejak zaman ...

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERSEPSI JURULATIH DAN GURU ...

Kajian Rintis ..... 39 Lokasi Kajian . ... Penyertaan dalam sukan dan permainan turut membantu pelajar . 2 berkenaan dalam permohonan ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam. Sejak pengambilan sesi 1997/98, aktiviti kokurikulum menjadi syarat dan markah kredit akan diberi sehingga 10 mata. Satu daripada masalah yang sering terjadi dalam program sukan adalah aspek keselamatan yang berhubung rapat ...

KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK ...

kajian-kajian lepas berkaitan pendidikan awal kanak-kanak di peringkat tadika atau pra sekolah

Untuk kategori tersebut tentang permainan wau adalah merupakan berkaitan dengan kajian lepas yang diatas tersebut.

Sejarah Perkembangan Fonetik Menurut Para Ahli

...kurang daya pendengarannya. Secara umum, fonetik dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu fonetik fisiologis, fonetik akustik, dan fonetik auditoris atau fonetik persepsi (Dew dan Jensen, 1977:19). Fonetik Fisiologis adalah suatu bidang ilmu oengetahuan yang mengkaji tentang fungsi fisiologis manusia (Liberman, 1977 : 3). Seseorang yang ingin mengkaji bunyi-bunyi...

Susunan Acara Ulang Tahun

...asing lagi yaitu permainan Pundak Lutut Kaki. Tebak-tebakan tentang semua hal mengenai yang sedang berulang tahun. Misal dimanakah “Reni” lahir? Joget dengan menggunakan balon, tentu permainan ini sudah tidak asing lagi. Permainannya yaitu dua anak harus berjoget dengan diiringi musik sambil mengapit balon. Bisa mengapit sambil berhadap-hadapan atau saling...

Pengertian Dunia Kerja

...Pengertian Dunia Kerja – Kesiapan adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu kesiapan memasuki dunia kerja diperlukan pengetahuan tentang gambaran orang-orang bekerja pada suatu bidang pekerjan tertentu, Smyth dan Cerbner di kutip Wright (1985) memberikan batasan dunia kerja pada kelompok kerja...

Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan

...Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan – Apakah anda sedang mencari Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan? Berikut ini adalah beberapa Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan. Adapun tema dalam pidato ini adalah tentang Hari Kartini, dimana seperti kita ketahui bahwa RA Kartini ini juga merupakan...

Pengertian Geografi Menurut Para Ahli

...Macam Pengertian Geografi menurut para ahli – pengertian ilmu geografi – definisi geografi menurut para ahli Pengertian Geografi Menurut Erastothenes : geografi berasal dari kata geographica yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Pengertian Geografi Menurut Ellsworth Hunthington: memandang manusia sebagai figur yang pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam...

Pengertian Sejarah Menurut Para Ahli

...Berikut ini adalah Pengertian Sejarah Menurut Para Ahli sejarah yang mengandung berbagai makna Pengertian Sejarah Menurut Herodotus Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat dan peradaban. Pengertian Sejarah Menurut Aristotle Sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam...

Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja

...Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja – Berikut ini adalah Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja dengan judul contoh pidato tentang Perlunya Pengembangan Diri Untuk Memasuki Dunia Kerja Assalamu alaikum wr.wb. Bapak-ibu guru yang saya hormati Anak-anakku seluruh siswa SMA Negeri 8 Sukabumi yang bapak banggakan Puji dan syukur pertama-tama marilah...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk...

Percakapan Tentang Ilmiah Bahasa Indonesia

...Percakapan Tentang Ilmiah Bahasa Indonesia – Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Ilmiah Para ilmuwan, khususnya yang berasosiasi dengan lingkungan kampus (perguruan tinggi) merupakan masyarakat wacana ilmiah. Salah satu yang membedakan mereka dari masyarakat lain ialah penguasaan bahasa ragam ilmiah. Dapat dinyatakan bahwa bahasa komunikasi ilmiah adalah dialek sosial mereka. Tanpa...

tentang permainan wau kajian lepas

Pada kategori yaitu tentang permainan wau merupakan pembahasan dengan beberapa kajian lepas yang mana info yang berkaitan Kajian Lepas Tentang Permainan Wau tersebut.