Definisi Rujukan Daripada Tokoh


loading...


Pengertian Kepribadian Menurut Para Ahli

...Pengertian Kepribadian Menurut Para Ahli – Berikut ini adalah beberapa pendapat Pengertian Kepribadian Menurut Para Ahli Kepribadian (personality) bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku social tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Definisi kepribadian...

Pengertian hukum menurut Van Vanenhoven

...Pengertian hukum menurut Van Vanenhoven dan Definisi hukum menurut Van Vanenhoven Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain....

Pengertian hukum menurut Leon Duguit

...Pengertian hukum menurut Leon Duguit dan Definisi hukum menurut Leon Duguit “Semua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dlanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”...

Pengertian hukum menurut John Austin

...Pengertian hukum menurut John Austin dan Definisi hukum menurut John Austin Seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen dimana pihak yang berkuasa memiliki otoritas yang tertinggi....

Pengertian Pergerakkan Motivating Actuating Menurut Para Ahli

...yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (leadership). Pengertian Pergerakkan Motivasi Actuating Menurut Para Ahli – Ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi dari teori dasar penggerakan (motivating) : Pengertian Pergerakkan / Motivating Menurut Terry mengatakan bahwa Pergerakan (Motivating) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha...

Pengertian negara menurut logemann

...Pengertian negara menurut logemann dan definisi negara menurut logemann “negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakekatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu.”...

Pengertian hukum menurut Immanuel Kant

...Pengertian hukum menurut Immanuel Kant dan Definisi hukum menurut Immanuel Kant “Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”...

Pengertian hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo

...Pengertian hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo dan Definisi hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi....

Pengertian tenaga kerja menurut para ahli

...Pengertian tenaga kerja menurut para ahli dan Definisi tenaga kerja menurut para ahli, berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian ketenagakerjaan menurut para ahli – Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, gina menghasilkan produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribad,...

Pengertian Karir Pekerjaan dan Profesi

...Pengertian Karir Pekerjaan dan Profesi – Berikut ini adalah Perbedaan pekerjaan dan profesi, Perbedaan karir dan pekerjaan serta Definisi cita cita dan karir Pengertian Karir adalah merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan organisasi. karir adalah...

TEORI PEMBELAJARAN - eprints.utm.my

membangkitkan tingkahlaku serta tingkahlaku tertentu yang dibangkitkan daripada dorongan ini dipelajari melalui interaksi dengan persekitaran.

Malaikat - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Keimanan kepada Malaikat Beriman dengan tafsil. Beriman dengan tafsil adalah beriman akan setiap satu daripada mereka secara berasingan dan bukan mempercayai mereka ...

Komunikasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Dahulu orang lebih mudah memberikan definisi tentang ilmu daripada sekarang. [butuh rujukan] Dulu defenisi ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianutnya.

Nota Pendidikan Islam SPM: Nota Ibadah Tingkatan 5

4. Hikmah Perkahwinan : a. Menjamin Kesihatan – mengelakkan daripada penyakit kelamin. b. Memenuhi tuntutan rohani dan jasmani. c. Menjalinkan silaturrahim antara ...

Abu Ali Hasan Ibn Al-Haitham - Wikipedia Bahasa Melayu ...

Abu Ali Hasan Ibn al-Haitham dilahirkan di Basra, Iraq yang pada masa itu merupakan sebuah wilayah Empayar Buyah. Tidak dapat dipastikan sama ada beliau berketurunan ...

pendidikan seni visual: Arca

Definisi: Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Pengertian arca berasal daripada bahasa ...

Plato - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Dialog awal [butuh rujukan]: Apologi; Kharmides; Krito; Euthyphro; Alcibiades Pertama; Hippias Mayor; Hippias Minor; Ion; Lakhes; Lysis; Dialog awal/pertengahan ...

Muqorrobin: Kitab: Matla’ al-Badrain & Kitab Matla' An ...

Sabda Rasulullah s.a.w "Hindarilah zina sebab ia menimbulkan enam kesan buruk, tiga di dunia dan tiga di akhirat. Yang di dunia, zina akan menghilangkan kegembiraan ...

Sex Party (Mut'ah Berjamaah) di Masjid Syiah ~ LPPI Makassar

Jika ingin bersenang-senang dan kehilangan akal sehat mungkin Syiah-lah tempatnya. Telah banyak hal dalam ajaran Syiah yang mengguncang akidah dan akal sehat kita.

Kerjaya Bidang Perakaunan | Cg Narzuki Online

Sebuah buku yang sangat sesuai dibaca oleh pelajar: KERJAYA DALAM BIDANG PERAKAUNAN Tulisan Wan Mohd Nazif dan Fazilah Ibrahim