Cuma Satu Yaitu Kamu Bahasa Inggrisnya
Sejarah Perkembangan Retorika Pada Abad Pertengahan

...sebagai kewajiban orator. Untuk mencapai tujuan Kristen, yakni mengungkapkan kebenaran, kita harus mempelajari teknik penyampaian pesan. Satu abad kemudian, di Timur muncul peradaban baru. Seorang Nabi menyampaikan firman Tuhan, “Berilah...

Pengertian Sejarah Menurut Aristoteles

...dunia. Dalam beberapa hal, Aristoteles sangat menekankan peranan ilmu-ilmu empiris, seperti fisika, biologi, dan psikologi. Pengertian dan Definisi Sejarah Menurut Aristoteles adalah “Sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...(public service) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Eksistensi lembaga negara termasuk di dalamnya pada hakekatnya...

Konsep Pengangkutan Awam

...termasuk perkhidmatan rel dan bas, definasi yang lebih luas boleh merangkumi perkhidmatan penerbangan berjadual, feri, teksi dsb. — mana-mana sistem yang mengangkut orang awam. Satu lagi batasan lanjut yang kadang-kadang...

Pendaftaran X Factor Indonesia

...Bandung (3 Oktober 2012), Surabaya (23 Oktober 2012) dan Jogjakarta (3 November 2012) lalu, kini saat nya RCTI dan FremantleMedia menggelar audisi di kota terakhir yaitu Jakarta pada 13-14 November...

Pengertian Karir Pekerjaan dan Profesi

...untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya (Mondy dan Noe, 1996). karir mempunyai 3 (tiga) pengertian karir yang berbeda, yaitu:Karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi...

Pengertian hukum menurut Karl Von Savigny

...Pengertian hukum menurut Karl Von Savigny dan hukum menurut Karl Von Savigny Aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...dalam arti proses pemerintah 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg 9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai Jadi, kesimpulan Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto yaitu hukum adalah peraturan...

Pengertian Manajemen Menurut Henry Fayol

...Pengertian Manajemen Menurut Henry Fayol Menyebutkan ada lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Sedangkan fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat...