Contoh Hasil Tangan Kraf Tradisional


loading...


Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia – Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British – Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia A. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...hak : hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain. Pengertian kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Contoh kewajiban : Dalam jual beli, bila kita membeli suatu barang, maka kita wajib membayar barang tersebut. Contoh Hak...

Kegiatan Ekonomi Tradisional

...diatur oleh masyarakat. Sistem ekonomi tradisional terdapat pada kehidupan masyarakat sederhana yang menggantungkan pada hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sistem ekonomi ini rumah tangga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga setiap rumah tangga hanya berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Modernisasi bermula dari terjadinya revolusi industry di Inggris yang pada mulanya para pekerja mengerjakan pekerjaannya dengan tangan beralih menggunakan mesin. Modernisasi ini ditandai dengan beberapa penemuan seperti...

Macam macam kelompok sosial menurut para ahli

...Macam macam kelompok sosial menurut para ahli 1. Kelompok sosial yang teratur 1. In-group dan Out-group In-group : Kelompok sosial dimana individu mengidentifikasikan dirinya dalam kelompok tersebut Out-group : Kelompok yang berada di luar kelompok dirinya 2. Kelompok primer dan sekunder Kelompok primer : Kelompok kecil yang anggotanya memiliki...

Contoh tenaga kerja terdidik

...Contoh tenaga kerja terdidik dan Contoh tenaga kerja terlatih Contoh tenaga kerja terdidik / tenaga ahli / tenaga mahir Pengertian Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya seperti sarjana ekonomi, insinyur, sarjana...

Teori Actuating

...kelayakan dan keadilan dalam pertukaran-pertukaran sosial atau hubngan memberi dan menerima. Tendensi keadilan dan ketidakadilan : Seorang individu akan berupaya untuk memaksimalisasi jumlah hasil positif yang diterima olehnya. Orang-orang menolak untuk memperbesar masukan-masukan apabila hal tersebut memerlukan upaya atau biaya besar. Orang menolak perubahan behavioral atau kognitif dalam masukan-masukan...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...globalisasi pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai contoh untuk dapat menikmati program kelas Internasional di perguruan tinggi terkemuka di tanah air diperlukan dana lebih dari 50 juta. Alhasil hal tersebut hanya dapat dinikmati golongan kelas atas yang mapan. Dengan kata lain yang maju semakin maju, dan golongan...

Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja

...Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja – Berikut ini adalah Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja dengan judul contoh pidato tentang Perlunya Pengembangan Diri Untuk Memasuki Dunia Kerja Assalamu alaikum wr.wb. Bapak-ibu guru yang saya hormati Anak-anakku seluruh siswa SMA Negeri 8 Sukabumi yang bapak banggakan Puji dan syukur pertama-tama marilah...

Contoh Kerjasama Multilateral

...Contoh Kerjasama Multilateral – Berikut ini beberapa Penjelasan tentang Pengertian Kerjasama Multilateral dan juga beberapa Contoh Kerjasama Multilateral Pengertian Kerjasama Multilateral adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerja sama antara beberapa negara. Sebagian besar organisasi internasional, seperti PBB dan WTO, bersifat multilateral. Pendukung utama multilateralisme secara tradisional adalah...

Persediaan PMR: Kepentingan Industri Kraf Tangan ...

IDEA KARANGAN 1. Dapat menjadi sumber tambahan bagi menambahkan pendapatan penduduk desa. 2. Dapat mempelbagaikan sumber ekonomi yang sedia ada di negara ini. 3.

Contoh Soalan | PENDIDIKAN SIVIK TINGKATAN 2

Bank Soalan PSK Tingkatan 2. Tema 4 : Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia. Soalan 1. Yang berikut ialah warisan kesenian di Malaysia, kecuali. A. Permainan tradisional

KRAFTANGAN | PENDIDIKAN SIVIK TINGKATAN 2

KRAFTANGAN DI MALAYSIA Kraftangan ialah kerja penghasilan peralatan berguna atau hiasan dengan menggunakan tangan sepenuhnya atau perkakas ringkas sahaja.

Masa Depan Industri Kraf Kebangsaan | BAKTI SEPANJANG ...

Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia telah melakukan inisiatif mengadakan Hari Kraf Kebangsaan bagi mengiktiraf pengusaha dan penggiat kraf dalam mengembangkan ...

SIMPULAN BAHASA | bahasaindah

Simpulan Bahasa bermula dari huruf 'A' 1. Abang Angkat Maksud: Lelaki yang telah di akui sebagai abang, tetapi tidak mempunyai pertalian darah dengan orang yang ...

Pendidikan seni visual | SmkTunkuPuanHabsah | Halaman 10

APRESIASI. Apresiasi dan kritikan Seni 1. Definisi – kajian mengenai pelukis mengenai hasil seni mereka berkait dgn aspek pemahaman dan kognitif.

KRSV | sallzmia

15 Jun 2016 Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Saya menerima banyak post berkenaan KRSV tahun ini. Maaf sekiranya saya lambat reply setiap post ...

NOTA TINGKATAN 1 BAB 9 | Cikgu Sejarah cgazman

BAB 9 : WARISAN KESULTANAH MELAYU (1) Sistem pemerintahan negeri Melayu a) Pentadbiran peringkat negeri 1.

Pengenalan - Cikgu Salsabila Tang

Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Sejarah Seni Berpandukan Multimedia Interaktif . Oleh. MAZIAH MAT ZAIN . RUZAIHA ABDUL AZIZ . SALSABILA TANG BINTI ABDULLAH

afifahazizan – Site Title

Read all of the posts by afifahazizan on Site Title