Contah Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Konsep Pengangkutan Awam

...dikenakan adalah bahawa pengangkutan itu sepatutnya dijalankan dalam kenderaan yang sentiasa dikongsi, maka terkecualinya teksi yang bukan kongsi tumpang. Pengangkutan awam biasanya dikawal sebagai pengangkutan umum dan biasanya dikonfigurasi untuk...

Contoh Tajuk Rencana

...Contoh Tajuk Rencana – Berikut ini adalah beberapa Contoh Tajuk Rencana dan penjelasannya mengenai Contoh Tajuk Rencana tersebut Pengemudi becak harus taat aturan Jumlah becak di Kota Solo sangat...

Pengertian politik dari beberapa tokoh terkenal

...diantara anggota-anggotanya Pengertian politik menurut ANDREW HEYWOOD Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari...

Pengertian hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo

...Pengertian hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo dan Definisi hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam...

Tujuan Negara Menurut Plato

...Tujuan Negara Menurut Plato – Tugas utama negara sebagaimana yang diharapkan oleh Plato, adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan. Tujuan negara bukanlah untuk kebaikan individu atau kelas...

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja

...Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dan definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja Keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang...

Pengertian Sejarah Menurut Aristoteles

...dunia. Dalam beberapa hal, Aristoteles sangat menekankan peranan ilmu-ilmu empiris, seperti fisika, biologi, dan psikologi. Pengertian dan Definisi Sejarah Menurut Aristoteles adalah “Sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian...

Pengertian Manajemen pemasaran

...Pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli Pengertian Manajemen pemasaran menurut Kotler Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk...

Ciri ciri Konstitusi Negara Jepang

...namun membagi hal ini dengan anggota parlemen yang dilantik. Pergerakan Kaisar Jepang dibatasi (kekuasaan). Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat, serta sebagai kepala negara dalam...

Pengertian Manajemen Menurut Henry Fayol

...mengendalikan. Sedangkan fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan...