Bimbingan Kaunseling Artikel


loading...


Artikel Globalisasi Teknologi

...Artikel Globalisasi Teknologi – Berikut ini adalah contoh artikel globalisasi teknologi Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membuat bola dunia terasa makin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Cara pandang terhadap duniapun sudah berubah. Teknologi informasi dalam perubahan cara pandang itu telah menjadi ujung tombak berbagai perubahan...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Artikel Pelayanan Prima

...Artikel Pelayanan Prima dan Konsep Pelayanan Prima 1. Pengertian Pelayanan Prima Pada hakikatnya, pengertian pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. Definisi...

Artikel Penyimpangan Sosial

...Artikel Penyimpangan Sosial dan gambarnya – contoh penyimpangan sosial dan makalah penyimpangan sosial Pengertian Penyimpangan Sosial menurut para ahli 1. Menurut Robert M. Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sitem itu...

Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja

...Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja – Di zaman yang sudah sangat maju ini, anak remaja mana yang tidak mengenal makna dari kata “Globalisasi”? Hampir 90% dari mereka yang sudah akrab bahkan menjadikan globalisasi sebagai bagian dari kehidupan mereka. Adapun 10% yang tidak mengenal dan tidak memahami kata...

Artikel Pranata Keluarga

...Artikel Pranata Keluarga – Pengertian Pranata keluarga adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. 1 ) Pengertian...

Artikel Globalisasi Pendidikan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan nasional dan globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman...

Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...mengekspresikan pemahaman dan kemampuan dirinya secara sistematis, logis dan lugas. Hal ini dapat menandai kemampuan mengorganisasi karakter dirinya yang terkait dengan potensi daya pikir, emosi, keinginan, dan harapannya. Yang kemudian diekspresikannya dalam berbagai bentuk artikel,proposal proyek, penulisan laporan, dan lamaran pekerjaan. Disisi lain, orang yang menguasai bahasa Indonesia dengan...

Penyimpangan Pranata Keluarga

...nilai-nilai budi pekerti, kedisiplinan, dan ketaatan beribadah. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak. Selalu meluangkan waktu untuk mendengar dan menghargai pendapat anak, sekaligus mampu memberikan bimbingan atau solusi jika anak mendapat kesulitan. Memberikan punnish and reward, artinya bersedia memberikan teguran atau bahkan hukuman jika anak bersalah dan...

KAUNSELING UNTUK KESEJAHTERAAN – SATU KAJIAN KES ...

Jurnal Personalia Pelajar Bil. 12 Jun/June 2009 KAUNSELING UNTUK KESEJAHTERAAN – SATU KAJIAN KES PERKHIDMATAN KAUNSELING DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Pernyataan masalah amat penting dalam penyelidikan yang ...

Pernyataan masalah amat penting dalam penyelidikan yang dijalankan. Pernyataan masalah merupakan isu/ masalah yang ingin dikaji dalam penyelidikan.

AL-ZUHRI

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, 448 Changi Rd Wisma Indah #04-07 Singapore 419975. Tel: (+65) 6344 9252 / 4740; Fax: (+65) 6348 9976; Cari kami di Facebook!

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia - Utama

Pusat Kebolehpasaran Graduan dengan kerjasama Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia akan mengadakan Program E Graduate Branding. Semua Pelajar semester 8 adalah ...

Pusat Rujukan Persuratan Melayu @ DBP

Pusat Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia

Portal Rasmi Pejabat Pendidikan Daerah Muar

Portal Rasmi Pejabat Pendidikan Daerah Muar - Enter your slogan here

Lnagkah Mengatasi Gelaja Sosial | Michelle Teo - Academia.edu

CARA MENANGANI PERMASALAHAN DI KALANGAN REMAJA Remaja merupakan aset negara pada masa hadapan. Namun demikian, isu masalah sosial di kalangan remaja kerap ...

BIDANG TUGAS PENGETUA - semetrik.com

BIDANG TUGAS PENGETUA. Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan.

Great Teacher Khairul: MASALAH DISIPLIN DALAM KALANGAN PELAJAR

PUNCA-PUNCA MASALAH DISIPLIN MURID SEKOLAH BERLAKU Setiap perkara yang berlaku mempunyai sebab dan alasan tertentu. Begitu juga dengan masalah disiplin yang berlaku ...

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia - Pengajian ...

KOMPONEN PROGRAM. Komponen program Sarjana Pendidikan Pengajian Kurikulum adalah seperti butiran berikut :-