Berkebun Emas Hijau
Rangkaian Nama Bayi

...Singkatan dari nama kakeknya Arij Addahma El-Fariza → The chosen green garden which is fragrant; Kebun hijau pilihan yang sangat harum Arij : Harum Addahma : Kebun hijau El-Fariza :...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Linggi di Negeri Sembilan; Sungai Selangor dan Sungai Kelang di Selangor. b. Emas. Diusahakan di Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor. Pada peringkat awal emas diusahakan oleh orang-orang Minangkabau dari...