Bagaimana Peranan Politik Luar Negri Suatu Negara Dalam Membina Hubungan Antar Negara
Tujuan hukum menurut para ahli

...Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang...

Pengertian Pergerakkan Motivating Actuating Menurut Para Ahli

...adalah suatu usaha untuk menggerakan anggota kelompok atau individu yang berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sebuah perusahaan tersebut untuk menggerakan dalam organisasi yang dibentuk dalam memenuhi kebutuhan individual tersebut...

Susunan Acara Ulang Tahun

...ulang tahun sekolah, susunan acara ulang tahun perusahaan, susunan acara ulang tahun sweet seventeen. merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap acara ulang tahun. Karena dengan susunan acara yang...

Proses Artistik Kaedah Chapman

...Proses Artistik Kaedah Chapman – Terdapat 3 fasa dalam Proses Artistik Kaedah Chapman bagi menghasilkan karya seni, yaitu: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Di dalam menjana idea,...

Pengertian Sejarah Menurut Aristoteles

...dunia. Dalam beberapa hal, Aristoteles sangat menekankan peranan ilmu-ilmu empiris, seperti fisika, biologi, dan psikologi. Pengertian dan Definisi Sejarah Menurut Aristoteles adalah “Sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian...

Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol

...karyawan dalam lingkungan kerja yg menguntungkan dan produktif. Leading atau fungsi pengarahan adalah bagaimana membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yg diinginkan dan harus mereka lakukan. Controlling atau pengawasan...

Pengertian Definisi

...Pengertian Definisi adalah suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal, dan biasanya lebih kompleks dari arti, makna, atau pengertian suatu hal. Ada berbagai jenis definisi, salah satunya yang umum...

Pengertian hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo

...Pengertian hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo dan Definisi hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam...

Tujuan Klimatologi

...Pengertian klimatologi – Singkatnya Tujuan Klimatologi adalah mempelajari segala sesuatu mengenai interaksi antara meteorologi dan faktor-faktor hidrologi pada satu pihak dan pertanian pada pihak lain dalam arti luas. Tujuan...

Pengertian Linguistik Menurut Para Ahli

...Pengertian Linguistik Menurut Para Ahli – Pengertian Linguistik merupakan dasar dalam mempelajari keahlian berbahasa. Sedangkan manfaat dari linguistik antara lain dapat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugas, penting bagi...