Asas Asean Power Point
Asas ASEAN

...ASAS ASAS ASEAN – Berikut ini adalah Asas ASEAN, prinsip ASEAN dan Tujuan ASEAN ASAS ASAS ASEAN Setiap anggota ASEAN memikul tanggung jawab utama untuk memperkokoh stabilitas ekonomi dan...

Contoh Organisasi Di Indonesia

...orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1...

Pengertian tenaga kerja menurut para ahli

...menurut Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990) tenaga kerja (man power) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan , serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Apalagi dengan akan diterapkannya perdagangan bebas, misalnya dalam lingkup negara-negara ASEAN, mau tidak mau dunia...

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja

...Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dan definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja Keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.” Tidak mendapatkan...