Artikel Kebudayaan Jawa Dalam Bahasa Jawa
Pengertian Bisnis Syariah

...Pengertian Bisnis Syariah Secara bahasa, Syariat (al-syari’ah) berarti sumber air minum (mawrid al-ma’ li al istisqa) atau jalan lurus (at-thariq al-mustaqîm). Sedang secara istilah Syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan...

Konsep Pengangkutan Awam

...dikenakan adalah bahawa pengangkutan itu sepatutnya dijalankan dalam kenderaan yang sentiasa dikongsi, maka terkecualinya teksi yang bukan kongsi tumpang. Pengangkutan awam biasanya dikawal sebagai pengangkutan umum dan biasanya dikonfigurasi untuk...

Pengertian Pergerakkan Motivating Actuating Menurut Para Ahli

...untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (leadership). Pengertian Pergerakkan Motivasi Actuating Menurut Para Ahli – Ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi...

Pengertian sumber daya alam menurut para ahli

...adalah unsur – unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Pengertian sumber daya alam menurut Katili (1983) mengemukakan bahwa sumber...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang...

Contoh Kerjasama Multilateral

...sering bertindak secara unilateral, sedangkan negara-negara kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap dalam urusan internasional, selain berpartisipasi di PBB, misalnya dengan mengonsolidasikan suara mereka dengan negara-negara lain dalam pemungutan...

Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli

...dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian” (Rogers dan Kincaid dalam Cangara, 2004;19). Pengertian Komunikasi Menurut Gerald...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...pengairan . Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu, kincir air dan terusan. Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk membajak,...

Pengertian Sosial Menurut Para Ahli

...manusia Pengertian Sosial Menurut ENDA M. C Sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan Pengertian Sosial Menurut KEITH JACOBS Sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah...

Fungsi Kanta Pembesar

...kanta. Kuasa pe,mbesaran didapati dalam keadaan ini adalahMP0 = ¼Φ + 1, di mana Φ merupakan kuasa optik pada dioptre, dan gandaan ¼ datang dari jarak tanggapan pada titik dekat...