Artikel Isu Makanan Halal


loading...


Artikel Globalisasi Pendidikan

...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan nasional dan globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman...

Artikel Globalisasi Teknologi

...Artikel Globalisasi Teknologi – Berikut ini adalah contoh artikel globalisasi teknologi Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membuat bola dunia terasa makin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Cara pandang terhadap duniapun sudah berubah. Teknologi informasi dalam perubahan cara pandang itu telah menjadi ujung tombak berbagai perubahan...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Artikel Pranata Keluarga

...Artikel Pranata Keluarga – Pengertian Pranata keluarga adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. 1 ) Pengertian...

Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja

...Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja – Di zaman yang sudah sangat maju ini, anak remaja mana yang tidak mengenal makna dari kata “Globalisasi”? Hampir 90% dari mereka yang sudah akrab bahkan menjadikan globalisasi sebagai bagian dari kehidupan mereka. Adapun 10% yang tidak mengenal dan tidak memahami kata...

Artikel Pelayanan Prima

...Artikel Pelayanan Prima dan Konsep Pelayanan Prima 1. Pengertian Pelayanan Prima Pada hakikatnya, pengertian pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. Definisi...

Artikel Penyimpangan Sosial

...Artikel Penyimpangan Sosial dan gambarnya – contoh penyimpangan sosial dan makalah penyimpangan sosial Pengertian Penyimpangan Sosial menurut para ahli 1. Menurut Robert M. Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sitem itu...

Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian yaitu dikarenakan Kepribadian itu sendiri terbentuk karena proses sosialisasi – Agar lebih jelasnya berikut ini artikel tentang Hubungan Sosialisasi Dan Kepribadian A. Sosialisasi 1. Definisi Sosialisasi Terdapat beberapa definisi sosialisasi menurut Kamus besar bahasa Indonesia dan para ahli sosiologi seperti berikut ini. a. Kamus Besar...

Pengertian UNESCO

...Apa Pengertian Unesco Dan Sejarahnya – Berikut ini adalah makalah UNESCO dan Artikel UNESCO dan juga sejarah UNESCO BAB I PENDAHULUAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, disingkat UNESCO adalah merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan UNESCO adalah untuk mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...untuk pelbagai kegunaan . Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah ,di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri...

Sumbang Artikel Di Sini | Produk Halal di Malaysia

Memandangkan isu halal dalam makanan/minuman, produk harian, kosmetik dan sebagainya tekah menjadi isu sejagat amnya dan isu umat Islam di Malaysia khususnya ...

HALAL DI MALAYSIA - zulkiflihasan.files.wordpress.com

Artikel ini akan mengupas isu undang-undang berkaitan produk halal dan skop ... makanan halal atau peraturan asas produk makanan serta perdagangan atau ...

Artikel Tentang Isu Makanan Halal Dan Haram - Pengertian ...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi ... Assalamualaikum dan salam 1Dunia, isu makanan HALAL dan HARAM terus mencengkam kehidupan umat Islam.

ISU DAN CABARAN BADAN PENSIJILAN HALAL DI MALAYSIA

ISU DAN CABARAN BADAN PENSIJILAN HALAL DI MALAYSIA Ahmad Hidayat Buang, Zulzaidi Mahmod Volume 20, Issue 3: Jurnal Syariah : Abstract : Public confidence concerning ...

Halal Gelatine.Com - Artikel Pencarian Gelatin Halal

Di Malaysia kini isu makanan halal dan haram menjadi agenda yang begitu hangat diperkatakan. Isu ini bukan hanya memberi kesan kepada masyarakat beragama Islam sahaja ...

Pengguna Perlu Lebih Maklumat Dalam Isu Halal - Rencana ...

Memandangkan isu halal ialah isu penting khususnya bagi ... "Demikian juga status halal makanan di hotel yang sering dikunjungi orang Islam ... Artikel Berkaitan ...

Makanan, bukan sekadar halal tetapi jaminan kebersihan

SEPANJANG minggu lalu, isu halal haram menjadi tumpuan masyarakat Islam. Sekali sekala isu ini timbul menyebabkan masyarakat semakin prihatin mengenai status halal ...

ISU TERKINI DAN CABARAN BAGI MEMBANGUNKAN INDUSTRI HALAL

MAKANAN HALAL (MS 1500:2009-Makanan Halal bermaksud makanan atau minuman dan/atau kandungannya yang dibenarkan oleh Hukum Syarak dan memenuhi syarat-syarat berikut:-

Kepentingan pengendalian makanan halal - Rencana - Sinar ...

Seminar yang bermula pada jam 9 pagi mengupas isu keberkatan perniagaan dengan berzakat dan ... peluang perniagaan dalam industri makanan halal, ... Artikel Berkaitan ...

Isu Halal Haram Pemakanan - slideshare.net

Isu Halal Haram Pemakanan 1. ISU HALAL HARAM (PEMAKANAN) Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM