Arti Kata Bermartabat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia


loading...


Susunan Acara Ulang Tahun

...tunangan, dalam acara ini yang sedang berulang tahun adalah dari wanita : Pembukaan (setelah keluarga besar pria disambut oleh pihak keluarga wanita). Pembacaan Ayat Suci Al-Quran & Saritilawah ( bila beragama islam, tapi bila selain agama islam menyesuaikan). Mempersilahkan perwakilan pihak wanita untuk menanyakan maksud dan tujuan kedatangan keluarga...

Pengertian desa menurut para ahli

...di daerah Kabupaten Pengertian desa menurut UU no. 5 tahun 1979 Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;...

Proses Artistik Kaedah Chapman

...Proses Artistik Kaedah Chapman – Terdapat 3 fasa dalam Proses Artistik Kaedah Chapman bagi menghasilkan karya seni, yaitu: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam...

Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Beasiswa Pendidikan

...Doa dan salam saya sampaikan semoga Bapak dalam lindungan dan rahmat Allah SWT serta sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari amin ya Robbal’alamin. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : SUMARNO NIM : 10813003435 Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pinang, 18 Juli 1991 Fakultas : Tarbiyah dan keguruan Jurusan :...

Kelompok Sosial Menurut Para Ahli

...Sunarto, 130 ; 2000), kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Pengertian Kelompok Sosial Menurut Soerjono Soekanto (115 ; 2005) Suatu himpunan manusia dapat dinamakan kelompok sosial, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Setiap anggota kelompok harus...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen

...Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen yaitu memberi kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaran suatu negara, yaitu : 1. Sebagai Hukum Dasar Prinsip kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam konstitusi sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat. Konstitusi berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang...

Contoh tenaga kerja terdidik

...muda, doktor, master, dan lain sebagainya. Kebaikan: memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi pada bidangnya masing – masing Biasanya penampilanya rapi Keburukannya : Memiliki gengsi yang tinggi Contoh tenaga kerja terlatih Pengertian Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja....

Pengertian Sejarah Ibnu Khaldun

...Pengertian Sejarah Ibnu Khaldun – Tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia Barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris (yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris).” Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer adalah muqaddimah (pendahuluan) yang merupakan...

Pekerja di masa depan

...lipat anggaran untuk pekerja online di 2013. Sementara itu 82 persen percaya dalam 10 tahun ke depan banyak perusahaan akan membangun tim virtual pekerja online. “Pekerja muda tidak ingin membatasi diri dalam bekerja. Dan tren bekerja dari mana saja akan menjadi tuntutan,”kata co-founder dan CEO situs Rat Race Rebellionand...