Animasi Power Point
Pengertian tenaga kerja menurut para ahli

...menurut Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990) tenaga kerja (man power) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan , serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah...