Konsep Pengangkutan Awam

Konsep Pengangkutan Awam – Sistem Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Meskipun istilah-istilah tersebut secara amnya dianggap sebagai termasuk perkhidmatan rel dan bas, definasi yang lebih luas boleh merangkumi perkhidmatan penerbangan berjadual, feri, teksi dsb. — mana-mana sistem yang mengangkut orang awam.

Satu lagi batasan lanjut yang kadang-kadang dikenakan adalah bahawa pengangkutan itu sepatutnya dijalankan dalam kenderaan yang sentiasa dikongsi, maka terkecualinya teksi yang bukan kongsi tumpang.

Pengangkutan awam biasanya dikawal sebagai pengangkutan umum dan biasanya dikonfigurasi untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Kebanyakan penumpang transit bergerak dalam lingkungan kawasan tempatan di antara rumah mereka dan tempat kerja, beli-belah atau pendidikanPencarian Konsep Pengangkutan Awam

konsep dan takrifan pengangkutan awam, definisi sistem pengangkutan, definisi pengangkutan, konsep pengangkutan, takrifan sistem pengangkutan, wikipedia sistem pengangkutan, sistem pengangkutan wikipedia, definisi pengangkutan awam, konsep dan takrifan sistem pengangkutan wikipedia, konsep pengangkutan awam, konsep sistem pengangkutan, konsep dan definisi pengangkutan, geografi konsep (sistem pengankutan), definisi pengangkutan darat, takrifan pengangkutan, kamus dewan sistem pengangkutan, masalah pengangkutan darat di tanjung kidurong, konsep pengangkutan dan takrifan di kamus dewan, maksud pengangkutan, konsep dan definisi sistem pengangkutan