Konsep Pengangkutan Awam

Konsep Pengangkutan Awam – Sistem Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Meskipun istilah-istilah tersebut secara amnya dianggap sebagai termasuk perkhidmatan rel dan bas, definasi yang lebih luas boleh merangkumi perkhidmatan penerbangan berjadual, feri, teksi dsb. — mana-mana sistem yang mengangkut orang awam.

Satu lagi batasan lanjut yang kadang-kadang dikenakan adalah bahawa pengangkutan itu sepatutnya dijalankan dalam kenderaan yang sentiasa dikongsi, maka terkecualinya teksi yang bukan kongsi tumpang.

Pengangkutan awam biasanya dikawal sebagai pengangkutan umum dan biasanya dikonfigurasi untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Kebanyakan penumpang transit bergerak dalam lingkungan kawasan tempatan di antara rumah mereka dan tempat kerja, beli-belah atau pendidikanPencarian Konsep Pengangkutan Awam

definisi sistem pengangkutan, konsep dan takrifan pengangkutan awam, definisi pengangkutan, konsep pengangkutan, wikipedia sistem pengangkutan, takrifan sistem pengangkutan, sistem pengangkutan wikipedia, konsep sistem pengangkutan, konsep dan takrifan sistem pengangkutan wikipedia, definisi pengangkutan awam, konsep pengangkutan awam, konsep dan definisi pengangkutan, definisi pengangkutan darat, geografi konsep (sistem pengankutan), konsep pengangkutan dan takrifan di kamus dewan, masalah pengangkutan darat di tanjung kidurong, takrifan pengangkutan, kamus dewan sistem pengangkutan, maksud pengangkutan, konsep dan takrifan sistem pengangkutan awam