Konsep Pengangkutan Awam

Konsep Pengangkutan Awam – Sistem Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Meskipun istilah-istilah tersebut secara amnya dianggap sebagai termasuk perkhidmatan rel dan bas, definasi yang lebih luas boleh merangkumi perkhidmatan penerbangan berjadual, feri, teksi dsb. — mana-mana sistem yang mengangkut orang awam.

Satu lagi batasan lanjut yang kadang-kadang dikenakan adalah bahawa pengangkutan itu sepatutnya dijalankan dalam kenderaan yang sentiasa dikongsi, maka terkecualinya teksi yang bukan kongsi tumpang.

Pengangkutan awam biasanya dikawal sebagai pengangkutan umum dan biasanya dikonfigurasi untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Kebanyakan penumpang transit bergerak dalam lingkungan kawasan tempatan di antara rumah mereka dan tempat kerja, beli-belah atau pendidikan


Pencarian Konsep Pengangkutan Awam

pengangkutan lestari, kensep dan definisi kenderaan, zikrullah pengertian, definisi pengangkutan awam, denfinsi perakaunan sektor awam, pengertian pengangkutan, takrifan sistem pengangkutan, konsep pengertian sistem pengangkutan, definisi perkhidmatan awam, contoh kaji selidik halangan pengangkutan
loading...

Konsep Pengangkutan Awam | admin | 4.5