Ciri ciri Konstitusi Negara Australia

Ciri ciri Konstitusi Negara Australia – Berikut ini adalah beberapa Ciri Konstitusi Negara Australia

  • Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
  • Merupakan Negara Persemakmuran
  • Raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD.
  • Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang.
  • Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.
  • Badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim.

Pencarian Ciri ciri Konstitusi Negara Australia

Loading...

loading...

Ciri ciri Konstitusi Negara Australia | admin | 4.5